vane.jpg (302 bytes)

Työkyvyn ylläpito pidentää työuria

Lassila & Tikanoja

  Työuria pidennetään tehokkaimmin, kun koko työuran ajan huolehditaan työntekijöiden työkyvystä esimerkiksi vaikuttavalla työterveydenhuollolla. Sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyseläkkeelle jääntiä on monin paikoin määrätietoisilla toimilla onnistuttu vähentämään. Esimerkiksi Lassila&Tikanoja pitää työkyvyn ylläpitämiseen sijoittamista investointina, ei kustannuksina. Tässä voittavat molemmat, työnantajat säästävät miljoonia ja työntekijät välttyvät pitkittyviltä sairauksilta.

Kaikki hyötyvät työhyvinvoinnista

Sairauspoissaolot ovat vähentyneet 7,5 prosentista 5,7 prosenttiin, lähes 90 työntekijää on uudelleensijoitettu alentunutta työkykyä paremmin vastaaviin töihin, työkyvyttömyyseläkekulut ovat vähentyneet 60 prosenttia ja työntekijäkunnan eläkkeelle jäämisen ikä on noussut kolmella vuodella eli 59,4 vuodesta 62,4 vuoteen.

Työnantaja on säästänyt vähentyneinä sairauspoissaoloina ja eläköitymisen myöhentymisenä miljoonia euroja. Ja työntekijä on säästynyt pitkittyviltä sairauksilta ja voi työssään paremmin.

Jäteauton kuljettaja Jari Kujala. Kuva: Patrik LindströmMutta miten tähän on päästy? Panostukset työkyvyn ylläpitämistä tukeviin toimiin nähdään Lassila & Tikanojalla investointeina, ei kustannuksina. Viimeisten viiden vuoden aikana työterveyshuolto on järjestetty uuteen uskoon, on otettu käyttöön varhaisen tukemisen malli, yksilöllinen työhyvinvointivalmennus, ammatillinen kuntoutus, uudelleensijoittamiset ja perustettu sairauskassa.

Lassila & Tikanojan työkykycontroller Hanna Kankainen on tyytyväinen, että työ on tuottanut tulosta, mutta hänen mukaansa vielä on paljon tehtävissä. Kankaisen toiveissa on kehittää alalle luontevia työuria, jossa huomioidaan työntekijöiden työkyky ja jaksaminen. Luonnollisen urapolun aluksi voisi olla fyysisesti raskaampia töitä, joista sitten työuran kuluessa luontevasti jatketaan keveämpiin töihin.

L&T:n ympäristöhuollon AKT:n jäsenten pääluottamusmies Tapio Myller puhuu samasta tavoitteesta. Raskasta jäteauton kuljettajan työtä pitäisi ikääntymisen myötä keventää.jutun alkuun

– Tiedän vain yhden, joka on jäänyt hommasta 63-vuotiaana eläkkeelle. Valtaosa on siirtynyt kevennettyyn työhön.

– Ei tätä varmaan eläkkeelle asti kestä, toteaa neljännesvuosisadan jäteauton kuljettajan työtä tehnyt 47-vuotias Jari Kujala, joka tunnustaa, että kyllä työ kropassa tuntuu ja kerran on olkapäätä leikattu. Mielellään hän kuitenkin vielä jatkaa hommassa, kun kerran hyväkuntoisena jaksaa.

Tosin kuvauspäivänä lumessa rämpiessä ja raskaita roskalaatikoita työntäessä meinasi kuulemma usko loppua.

Työterveyshuolto uusiksi

Kankaisen mukaan työterveyshuollolta haluttiin aidosti tulosta.

– Tehokkaaseen työterveyshuoltoon on sitouduttu ja tulokset näkyvät sairauspoissaolojen vähentymisenä. Ennakoiva työterveyshuolto löytää aikaisemmin mahdolliset tulossa olevat ongelmat ja niihin voidaan puuttua heti.

Työterveyshuolto on tärkeä kumppani työntekijöiden sairauksien hoidossa tai mahdollisen työkyvyttömyyden ehkäisyssä. Koska yrityksen työt ovat usein raskaita ja kuluttavia, niin muutama vuosi sitten perustettiin oma Sirius-sairauskassa, joka on L&T:n yhdessä henkilöstönsä kanssa perustama työpaikkakassa. Kassan tehtävänä on tukea työkykyä työuran eri vaiheissa. Se maksaa työtekijöiden sairauksiin tarvitsemat Kela-korvattavat lääkkeet ja sitä kautta pääsee hoitoihin, jopa leikkauksiin, jotka eivät kuulu normaalin työterveyshoidon piiriin.

Pääluottamusmies Myller on ollut perustamassa sairauskassaa. Se on saanut hyvän vastaanoton työntekijöiden keskuudessa. Työterveyshuolto ja sairauskassa täydentävät hienosti toisiaan.jutun alkuun

Sairauskassa tukena

Jari Kujala ja pääluottamusmies Tapio Myller. Kuva: Patrik LindströmSairauskassan ansiosta voittavat sekä työnantaja että työntekijät. Työkyky palaa nopeammin, kun sairastunut saa oikean hoidon, leikkauksen ja lääkkeet sairauskassasta. Sairauskassa mahdollistaa esimerkiksi leikkaukseen menon nopeammin kuin julkisella puolella pääsee. Näin sairauslomat lyhenevät jopa kuukausilla.

Myllerin mukaan on tärkeää, että työntekijä pääsee tarvittaessa mahdollisimman nopeasti hoitoon.

– Meillä sairauskassassa tehdään viikoittain päätöksiä leikkausten maksamisesta, toteaa pääluottamusmies Tapio Myller.

Sairauskassan tuki on tärkeää matalapalkkaisille työntekijöille, joilla ei yksinkertaisesti olisi varaa turvautua yksityiseen terveydenhuoltoon tai kalliit lääkkeet jäisivät ostamatta.

Erilaisia tapoja jatkaa työuria

Työkykycontroller Hanna Kankainen korostaa varhaisen reagoinnin merkitystä. Varhaisen tukemisen mallissa otetaan puheeksi asiat työpaikoilla. Sitten kolmikantaisesti neuvotellaan, kuinka asioissa edetään. Usein on tuloksena, että etsitään korvaavaa työtä, osasairauspäiväraha tai -sairauseläke voi olla ratkaisu. Kankaisen mukaan joskus osa-aikaeläkekin on ihan käyttökelpoinen ratkaisu helpottamaan viimeisten työvuosien työtaakkaa.

Kevennetty työ on tuttua pääluottamusmiehellekin, sillä Tapio Myller joutui olkapään vammauduttua vaihtamaan yhdistelmärekan kuljettajan tehtävistä etukuormaajan kuljettajaksi.

– Nyt nämä pääluottamusmiehen hommat lasketaan myös keveämmäksi työksi, naurahtaa Myller.jutun alkuun

Vuosien varrella on paljon kiinnitetty huomiota jäteastioihin, joista pahimpia ovat hirvittävän raskaat biojäteastiat. Niille pitäisi tehdä jotain. Jari Kujalakin toteaa, että varmaan työturvallisuuden puolesta on tehty kaikki voitava, mutta painavia astioita joudutaan joka tapauksessa liikuttelemaan.

Pääluottamusmies Tapio Myller on tyytyväinen, että pääkaupunkiseudulla on pystytty vaikuttamaan kilpailutussääntöihin siten, että autolle vaaditaan kaksoismiehitys, joka hieman jakaa raskasta työn kuormaa.

Kankaisen mukaan L&T:llä ei ole varsinaisia ikäohjelmia, koska alalla on tuloksellisinta pitää työkyvystä huolta koko työuran ajan.

Räätälöityjä työnkuvia

Kun työkyky laskee väliaikaisesti tai pitkäaikaisesti, on Lassila & Tilanojan työkykycontroller Hanna Kankaisen mielestä tärkeää löytää työntekijälle uusia tehtäviä. Uusi tehtävä voi olla kokonaan uusi ammatti, johon kouluttaudutaan, tai sitten se voi olla entinen työ, jota kevennetään tai jonka työaikaa lyhennetään.

Harri Halosen työ on kevyempää, etukuormaajaa hallinnoidaan eräänlaisella joystickillä. Kuva: Patrik Lindström– Etenkin nuoret pyrimme kouluttamaan uusiin tehtäviin, mikä on tärkeää lopputyöuran kannalta. Uusista tehtävistä ollaankin kiinnostuneita, sillä jos työura katkeaa, jää eläke pieneksi, mutta töitä jatkaessa se karttuu.

– Nyt olemme uudelleensijoittaneet lähes 90 työntekijää. Eräskin oli neljä vuotta sairauslomalla ja kun hänelle ehdotettiin uudenlaisia työtehtäviä, niin hän sanoi, että "pelastitte elämäni". Hän ja monet näistä 90:stä olisivat ilman uudelleensijoitusta joutuneet työkyvyttömyyseläkkeelle, Kankainen kertoo.jutun alkuun

Pääluottamusmies Myllerin mukaan on sovittu, että kevennettyyn työhön siirtyvän entinen keskiansio jäädytetään, jotta palkka ei putoaisi. Uudelleensijoittaminen on Myllerin mukaan iso päätös, joka valmistellaan kolmikantaisesti.

– Meillä isona työpaikkana on kuitenkin hyvät edellytykset tarjota kevennettyä työtä, sillä talossa on paljon erilaisia töitä. Esimerkiksi etukuormaajan kuljettajista taitavat kaikki tehdä kevennettyä.

Harri Halonen on tyypillinen tapaus. Työtapaturman jälkeen hän oli 7 kuukautta sairauslomalla. Entisiin hommiin ei ollut asiaa.

– Olin jo lähtemässä kouluttautumaan uuteen ammattiin, kun minulle tarjoutui tämä etukuormaajan ajajan homma. Tämä vei voiton, koska tykkään ajaa autoa ja on kiva kun maisemat vaihtuvat.

Aino Pietarinen

 

Lassila & Tikanoja

  • Erikoistunut ympäristönhuoltoon sekä kiinteistöjen ja laitosten tukipalveluihin.
  • Puupohjaisten biopolttoaineiden, kierrätyspolttoaineiden ja uusioraaka-aineiden toimittaja.
  • L&T toimii Suomessa, Ruotsissa, Latviassa ja Venäjällä.
  • Liikevaihto vuonna 2010 oli 598 miljoonaa euroa.
  • Työllistää 10 000 henkilöä.
  • Neljä toimialaa: ympäristöpalvelut, siivous- ja käyttäjäpalvelut, kiinteistönhoito ja uusiutuvat energialähteet.

 

Palkkatyöläinen 21.2.2012 nro 1/12

hava500.jpg (350 bytes)

Palkkatyöläisen etusivullejutun alkuun

harpalk.gif (881 bytes)

Pt  nro 1/2012

-> PT:n nro 1/2012 etusivulle

Teema
    Työurat

Työkyvyn ylläpito pidentää työuria
Kokemuksia ikäohjelmista
Työurat pitenevät

ha-nuo.gif (133 bytes) Työelämätietoa
ha-nuo.gif (133 bytes) Kokemuksia työstä
ha-nuo.gif (133 bytes) Ay-liikkeessä
ha-nuo.gif (133 bytes) Pääkirjoitus & kolumni
ha-nuo.gif (133 bytes) Kysely