vane.jpg (302 bytes)

Alueellistamisen tuskaa

   Alueellistaminen – valtion toimintojen siirtäminen pääkaupunkiseudulta maakuntiin – ei ole maailman asioista yksinkertaisempia. Yleisesti hyväksyttävissä olevia perusteluja puolesta ja vastaan löytyy runsaasti. Yksinkertaistettuna on helppo ymmärtää, että menettävänä osapuolena pääkaupunkiseutu vastustaa ja saavana osapuolena olevat maakunnat puoltavat alueellistamista.

Palkansaajaliikkeen näkökulmasta on syytä kiinnittää huomiota siihen, miten henkilöstöä alueellistamisasioissa kohdellaan. Miten sen asiantuntemus oman alansa asioissa otetaan huomioon. Tähän liittyy myös se, missä toimintaa on järkevintä harjoittaa. Erityisen ongelmalliseksi henkilöstön kannalta asia tulee silloin, kun jo olemassa olevia toimintoja halutaan poliittisin päätöksin siirtää paikkakunnalta toisella.

Ainakaan alun perin alueellistamisessa ei ole ollut tarkoitus siirtää jo olemassa olevia toimintoja pois pääkaupunkiseudulta, vaan lähtökohtana oli miettiä, voitaisiinko uusia toimintoja sijoittaa muualle kuin Helsingin seudulle. Tämä alkuperäinen ajatus näyttää viime aikoina tehtyjen alueellistamispäätösten valossa unohtuneen.

Nyt omaksuttu aggressiivisempi alueellistaminen on monesta syystä hankala. Asianomaisen viraston henkilöstön lisäksi ongelmasta pääsevät osallisiksi kaikki suomalaiset, koska niin sanotut pakkosiirrot rasittavat huomattavasti valtion taloutta. Kustannukset lisääntyvät, koska jopa useita vuosia kestävältä siirtymäajalta tulee muun muassa ylimääräisiä henkilöstö-, kiinteistö- ja matkakuluja.

Kaikki ongelmat eivät ole edes rahassa laskettavissa. Perheen – tai edes sinkun – siirtyminen toiselle paikkakunnalle ei onnistu käden käänteessä. Ongelmaksi voi tulla puolison työpaikka, lasten päivähoito- ja kouluasiat, asunnosta luopuminen ja uuden hankkiminen. Puhumattakaan alueellistettavan työntekijän työmotivaatiosta – huolimatta siitä muuttaako hän virastonsa mukana jonnekin vai jääkö hän pääkaupunkiseudulle.

Olisi toivottavaa, että alueellistamisesta päättävillä olisi rohkeutta arvioida tehtäviä ratkaisuja kokonaisvaltaisesti. Niin, että reilusti laitettaisiin miinukset ja plussat pöytään ja katsottaisiin sen jälkeen, kumpaan suuntaan vaaka aidosti kallistuu. Ikävä kyllä näin ei näytä kaikissa tapauksissa tällä hetkellä olevan.

 
Palkkatyöläinen 4.2.2009 nro 1/09

hava500.jpg (350 bytes)

Palkkatyöläisen etusivullejutun alkuun

harpalk.gif (881 bytes)