vane.jpg (302 bytes)

Epävarmuus nakertaa tuottavuutta

Epävarmuus syö työmotivaatiota ja sitä kautta heikentää myös tuottavuutta. Pahinta on se, että henkilöstöä ei ole kuultu eikä tuottavuusohjelmalle löydy kasvoja, sanovat Tiken eli maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen työntekijät.

    Työnantaja ilmoittaa, että Tiken virastopalveluyksiköt lakkautetaan vuoden 2010 loppuun mennessä. Syynä on valtion tuottavuusohjelma. Henkilöstö kyselee, kuka on päätöksen taustalla, miksi ohjus osuu ministeriössä juuri Tikeen ja kohdennettuna matalapalkkaisiin virastopalveluiden työntekijöihin?

Suututtaa, ettei tuottavuusohjelmalla tunnu olevan kasvoja päättäjäpuolella, Jani Seppälä, Martti Korhonen ja Timo Kajukorpi sanovat. Foto: TUULIKKI HOLOPAINENTyönantaja kertoo, että päätös on ministeriön johdon, joka ilmoittaa, että hallitus ja siellä valtiovarainministeri Jyrki Katainen vastaavat päätöksestä. Työntekijät saavat lukea Helsingin Sanomista Kataisen suulla, että ministeriö vastaa tuottavuusohjelmaan liittyvistä supistuskohteista.

– Suututtaa se, ettei tuottavuusohjelmalla tunnu olevan kasvoja. Kukaan ei ole käynyt selvittämässä, mitä Tiken tukipalveluissa tehdään ja mihin niitä tarvitaan. Henkilöstöä ei ole kuultu lainkaan, moittivat autonkuljettaja ja luottamusmies Martti Korhonen, virastomestari Jani Seppälä ja palveluesimies Timo Kajukorpi.

Tietämättömyys

Tiken tukipalveluissa henkilöstön vähennys koskee yhtätoista henkilöä. Virastopalveluista viisi, eli 1950–1953 syntyneet saavat ehkä jäädä pestiinsä eläkeikäänsä saakka. Yksi heistä on autonkuljettaja Martti Korhonen, joka kyydittää ministeriön korkeita virkamiehiä vielä kolme vuotta.

– Tuskin päälliköt luopuvat edustaan liikkua ministeriön omalla autolla. Siinä on myös tietty järki: maaseutumatkoilla päätösvaltaa käyttävät virkamiehet voivat pitää autossa kokouksia ilman, että tarvitsee pelätä tiedon vuotamista, Martti Korhonen sanoo.Jani Seppälä ja Timo Kajukorpi eivät osaa sanoa tulevaisuudestaan mitään.

– Meille on sanottu, että korvaava työpaikka tai työllistävää koulutusta pyritään järjestämään. Todennäköisesti tukipalvelut pääosin ulkoistetaan ja meidän on annettu ymmärtää, että entistä työtään voi hakea kilpailun voittaneelta firmalta tai muualta yksityissektorilta. Työnantaja on vakuuttanut noudattavansa hyvää työnantajapolitiikka ja kaikki sijoittuvat jonnekin, Timo Kajukorpi sanoo ja epäilee puheiden pitävyyttä. Hän on lähiesimiehenä yhtä tietämätön tulevasta kuin alaisensa.

Tuhoamisohjelma

Tiken miehet eivät voi ymmärtää, miten Tiken tapauksessa ja monilla muillakin valtion hallinnon työpaikoilla voi syntyä lisää tuottavuutta, jos työ on arvioitu välttämättömäksi ja sen tekee jatkossa joku muu kuin oma Virastomestari Jani Seppälä sanoo tuottavuusohjelman tärvelleen valtion työnantajakuvaa. Foto: TUULIKKI HOLOPAINENhenkilöstö.

– Minun hommieni hoitamiseen tarvittaisiin useampi firma, ainakin taksi- ja vartiointiyritys, Jani Seppälä sanoo. Hänen työhönsä kuuluvat muun muassa valvomopalvelut, autonkuljettajan työt, tavaratoimitukset pakettiautolla,
paperinkeräysastioiden tyhjennys, sisäisen postin jakeleminen.

Jani Seppälä kutsuukin tuottavuusohjelmaa tuhoamisohjelmaksi.

– Asiakastyytyväisyyttä mittaavien tutkimusten mukaan Tiken tuottamat virastopalvelut ja julkaisut sekä tieto- ja raporttipalvelut ovat erinomaisia. Tutkimuksella ei näytä olevan mitään merkitystä tuottavuusohjelman toteuttamisessa, Timo Kajukorpi toteaa.

Sairautta

Tuottavuusohjelman synnyttämä epävarma tulevaisuus on Tikessä päivittäinen puheenaihe. Luottamusmiehenä Martti Korhonen on saanut tuta, että ay-liike tuntuu olevan mahdottomassa tilanteessa: hallitus on päättänyt ja toteuttaa käsittämättömältä tuntuvaa ohjelmaansa.

– Mitä tässä voi tehdä? Julkilausumia on annettu, JHL ja muut valtion ammattiliitot ovat lobanneet eduskuntaa ja ministeriöitä, mutta millään ei tunnu olevan vaikutusta. Tuottavuusohjelman toteuttamisessa ay-liikkeellä ei ole neuvottelukumppania.

– Epävarmuus ja toivottomuus näkyvät jo sairaslomina, jotka oletettavasti vielä lisääntyvät, kun porukan sietokyky heikkenee, Martti Korhonen sanoo.

Huumoria

Työelämässä yleensä esimiehet käyvät henkilöstönsä kanssa kehityskeskusteluita. Tikessä pidetyissä kehityskeskusteluissa ilmapiiri on ollut Timo Kajukorven mukaan vaisuhko ainakin verraten aiempaan.

– Maalis–huhtikuun aikana pitäisi vielä käydä henkilökohtaiset tavoitekeskustelut, asettaa tavoitteita tämän vuoden toimintaan ja käydä läpi muun muassa organisaation arvoja. Työ on annettujen raamien puitteissa haasteellista.

– Taustapeiliin ei voi katsoa, tulevaisuus on vielä hämärän peitossa. On elettävä tässä ja nyt ja yritettävä saada porukka jaksamaan epätietoisuuden vallitessa, Timo Kajukorpi sanoo.

Huumorin viljeleminen kantaa päivästä toiseen.

– Eihän tästä huumoria puutu. Koko tuhoamisohjelma on niin naurettava, Jani Seppälä heittää.

Jos hän olisi nyt hakeutumassa työelämään, hän ei missään tapauksessa hakisi valtion leipiin.

– Työnantajakuva on nyt surkea.

Kun Martti Korhonen aloitti kuljetustehtävät maatilahallituksessa viisitoista vuotta sitten, hän tyytyi pitkään ja kapeaan leipään nimenomaan varman työpaikan vuoksi.

– Nyt voidaan puhua enää kapeasta leivästä.

Leena Seretin
kuvat Tuulikki Holopainen

 
Palkkatyöläinen 4.2.2009 nro 1/09

hava500.jpg (350 bytes)

Palkkatyöläisen etusivullejutun alkuun

harpalk.gif (881 bytes)

Pt  nro 1/2009

-> PT:n nro 1/2009 etusivulle

Pääkirjoitus
ha-nuo.gif (133 bytes) Teema
    
Valtion tuottavuus ja
     alueellistamisohjelmat

Epävarmuus nakertaa tuottavuutta
Hölmöläisten tilkkutäkki
Tuottavuusohjelma jäihin
Ovi käy molempiin suuntiin

ha-nuo.gif (133 bytes) Työelämän jutut
ha-nuo.gif (133 bytes) Kolumnit ja pakina
ha-nuo.gif (133 bytes) Liikkeessä jutut
ha-nuo.gif (133 bytes) Ristikko 1/09
ha-nuo.gif (133 bytes) Pätkätyöläinen blogiin