vane.jpg (302 bytes)

Tärinä sairastuttaa salakavalasti

Riskit, joita runsas altistuminen tärinälle työssä aiheuttaa, ovat päätyneet työjärjestykseen vasta nyt, kun EU:n tärinäasetuksen voimaan tulosta on kulunut jo yli viisi vuotta. Tietoisuuden lisäämiseksi Työterveyslaitos on käynnistänyt Tunnistatko tärinän? -kampanjan.

  Kuulosuojaimet alkavat jo olla käytössä useimmilla työntekijöillä – melutaso tarkistetaan tarvittaessa desibelimittarilla. Sormien puutuminen, vähitellen ehkä valkosormisuus, kosketustunnon ja puristusvoiman katoaminen sormenpäistä ovat oireita, jotka usein sivuutetaan työn aiheuttamana kulumisena, ikääntymiseen kuuluvana asiana. Syyllisiä ovat kuitenkin tärisevät käsityökalut kuten mutterinkiristimet, betoni- tai iskuporat ja esimerkiksi pistosahat, mutta sitä ei toistaiseksi useinkaan havaita.

Tärinätikku kertoo faktatietoa tärinästä ja sen ennaltaehkäisystä. Tietokorttia esittelevät Pekka Olkinuora (vas) ja Erkko Airo. Foto: PATRIK LINDSTRÖMTyöterveyslaitos käynnistää nyt kampanjan tietoisuuden lisäämiseksi tärinävammoista. Se on tarttunut työpaikoille ja työterveydenhuollolle tarkoitettuun ohjeisiin, jotka koskevat käsiin kohdistuvan tärinän aiheuttamien riskien hallintaa. Samaa asiaa käsittelee myös tietokortti 20. Aivan uusi ja helppokäyttöinen tärinätikku antaa kätevästi ja yksinkertaisesti faktatietoa esimerkiksi siitä kuinka pitkään tärisevää työkalua saa yhteensä käyttää yhden päivän aikana.

- Ihmiset reagoivat eri tavalla, mutta sormien puutuminen on ensimmäinen merkki siitä, ettei kaikki ole kunnossa. Altistusta voi vähentää järjestämällä työt niin, useampi työntekijä osallistuu vuorollaan työvaiheen suorittamiseen. Tärkeitä ovat myös hyvät työkalut ja niiden kunnosta huolehtiminen, sanoo työhygieenikko Erkko Airo.

Osa paineilmatyökalujen valmistajista on panostanut melkoisesti tärinän vähentämiseen uudemmissa työkaluissa. Työvälineet ovat myös keventyneet, minkä ansiosta otteen ei tarvitse olla yhtä luja – mikä sekin vähentää vammautumisriskiä.

- Valmistajat eivät ole velvollisia ottamaan raja-arvoja huomioon, mutta kylläkin ilmoittamaan kuinka paljon työkalu tärisee. Tärinän vähäisyys voi toimia markkinointivalttina, korostaa Työterveyslaitoksen palvelukeskuksen päällikkö Pekka Olkinuora.

Mutta uudet, tehokkaammat työkalut voivat väristä enemmän. Sekin vaikuttaa, että käytämme koneita enemmän. Olkinuora toteaa, että esimerkiksi talonmiehet käyttivät ennen lumilapiota ja luutaa, mutta tänä päivänä käytössä ovat lumilingot ja lehtipuhaltimet, jotka lisäävät altistusta.

Myös kylmyys saattaa lisätä vammautumisriskiä. Markkinoilla on tärinää vaimentavia hanskoja, mutta tutkijoiden mielestä niiden tehoa on mittauksin vaikea osoittaa.

Autokorjaamon työkaluarsenaalia. Joukossa useita tärinää auheuttavia työkaluja. Foto. PATRIK LINDSTRÖM

Ammattitautia vaikea todistaa

Noin 130 000 suomalaisen arvioidaan altistuvan työssään käsiin kohdistuvalle tärinälle. Lisäksi koko kehon tärinälle altistuu muun muassa metsäkoneissa, lennoilla, junissa, busseissa ja laivoilla noin 140 000 työntekijää.

- Vammoja on vaikea todistaa ammatin aiheuttamiksi, kun ammattitaudin kriteerit puuttuvat ja myös ergonomialla voi olla vaikutusta asiaan, Olkinuora sanoo.

Ne parikymmentä tärinävammaa, jotka vuosittain luokitellaan ammattitaudiksi, ovat kuitenkin vain jäävuoren huippu, tutkijat sanovat. Kun 1500 pirkanmaalaiselta metallimieheltä kysyttiin oireista, sadat vastasivat myönteisesti. Ja jo näiden joukosta löytyi useita kymmeniä tapauksia, jotka täyttivät ammattitaudin kriteerit.

Käsiin kohdistuvalle tärinälle altistuvia ammattiryhmiä ovat peltisepät, rakennustyöläiset – myös ne jotka rakentavat teitä, rautateitä, laivoja, veneitä, moottoriajoneuvoja, kunnallistekniikkaa – valimotyöläiset ja muut metallimiehet, raskaan teollisuuden työntekijät, kaivostyöläiset jne. Myös hammaslääkärit voivat kärsiä valkosormisuusoireyhtymästä.

Edes työsuojelutarkastajat ja työterveyshuolto eivät ole ottaneet tärinäriskejä kovin paljon huomioon, vaikka valtioneuvosto on antanut EU:n tärinädirektiivin perusteella annetun asetuksen jo vuonna 2005.

Työterveyslaitos toivoo voivansa lisätä tietoa näiden ryhmien keskuudessa, mutta myös työsuojelupäälliköiden ja -valtuutettujen parissa.

Tutkijat korostavat, että tärinätikku on yksinkertainen ja ainutlaatuinen apuväline. Sen avulla voi tarkistaa, kuinka pitkään esimerkiksi mutterinkiristintä, betoniporaa ja pistosahaa voi yhden päivän aikana kaikkiaan käyttää. Sekä toiminta-arvo – kun täytyy etsiä keinoja altistuksen vähentämiseksi – ja raja-arvo ilmoitetaan. Jälkimmäinen räikeällä punaisella, mikä tarkoittaa ettei sitä saa ylittää.

Tavoitteena torjuntaohjelma

SOK Autokauppa Oy, jolla on yhdeksän autokauppaa ja -huoltokorjaamoa eri puolilla Suomea, on käynnistänyt laajan projektin Työterveyslaitoksen kanssa. Tavoitteena on ehkäistä ennalta melun ja tärinän aiheuttamia ongelmia huoltokorjaamoissa.

Yhtiössä työsuojelusta vastaava johtaja Jukka Saloranta kertoo, että hanke on nelivaiheinen: kartoitus, mittaukset, altistumisen ja riskien arviointi ja lopuksi konkreettinen torjuntaohjelma.

Työkalut ovat onneksi vuosien saatossa keventyneet, kertoo Pentti Tiitinen . Foto: PATRIK LINDSTRÖM- Tavoite on, että jokaisella korjaamolla on oma melun- ja tärinäntorjuntaohjelmansa jo syksyllä, Saloranta sanoo. Työsuojeluvaltuutettu, autonasentaja Pentti Tiitinen konsernin Automaan Helsingin Herttoniemen huoltokorjaamolta aloitti autohommat 15-vuotiaana. Nyt 40 vuotta myöhemmin hän toteaa, että työvälineet ovat kehittyneet aivan uskomattomasti ja kehitys vain jatkuu.

- Raskaissa metallikoteloissa on pehmusteita ja monet työkalut ovat nykyään viisi kertaa kevyempiä. Mutterinkiristintä ei tarvitse pitää niin tiukassa otteessa ja kuormitus vähenee, Tiitinen sanoo.

Tiitinen on huomannut, että sormet puutuvat kun tärinä jatkuu pitempään, mutta hän pitää silloin paussin ja jumppaa kättään. Sen pahempia vammoja hän ei ole pannut merkille. Fysiikka on pysynyt kunnossa jalkapalloa ja sählyä pelaamalla ja toimimalla juniorien valmentajana.

- Mutta huoltopuolella myös nuoret pitää saada tajuamaan että renkaanvaihdossa täytyy pitää taukoja tai vaihtaa aina välillä työtehtävää, hän sanoo.

Tärinää ei juuri kukaan ole miettinyt ennen kuin aivan viime vuosina, ei täälläkään, Tiitinen vahvistaa.

- Olen sekä iloinen että ylpeä, että Automaa on ryhtynyt projektimme myötä eräänlaiseksi tienraivaajaksi. Jännä nähdä, millaisia tuloksia saadaan, sanoo Pentti Tiitinen.

Hämmästynyt hän ei ole.

Lo Hong Vi tekee päivittäin työtä tärinää aiheuttavilla työkaluilla Foto: PATRIK LINDSTRÖM- Työsuojelukysymyksistä täällä ei ole tarvinnut koskaan riidellä. Olemme saaneet mitä olemme halunneet, hän sanoo ja näyttää kompastumisriskin vähentämiseksi kauniisti kattoon ripustettuja johtoja ja letkuja.

Autonasentaja Lo Hong Vi, 35, on työskennellyt Automaalla vuodesta 1999 valmistuttuaan Haagan ammattikoulusta muutamaa vuotta aikaisemmin.

- Koulussa tärinästä ei juuri puhuttu, sanoo Lo Hong Vi ja näyttää työkalukaappia. Osa on akkukäyttöisiä, jotka eivät aiheuta tärinää.

Mutta kyllä täriseviä käsityökalujakin on. Lo Hong Vi ottaa peltisahan, joka peltiä leikatessa sekä tärisee kunnolla että pitää korvia huumaavaa melua.

Saapa nähdä mitä selvityksessä tuosta vehkeestä sanotaan.

Ingegerd Ekstrand

 

Palkkatyöläinen 24.5.2011 nro 3/11

hava500.jpg (350 bytes)

Palkkatyöläisen etusivullejutun alkuun

harpalk.gif (881 bytes)