vane.jpg (302 bytes)

tila.jpg (3392 bytes)

Työttömiä tammikuussa
vi-ne-pi.gif (120 bytes)  308 000 (työministeriö)
vi-ne-pi.gif (120 bytes)  243 000 (tilastokeskus)

pi-nu.gif (132 bytes)  Suunnitelmat harvoin ajan tasalla
pi-nu.gif (132 bytes)  Kuutonen henkilöstön kehittämisestä
pi-nu.gif (132 bytes)  Sopimusten soveltamisongelmia


Suunnitelmat harvoin ajan tasallaalkuun

vi-ne-pi.gif (120 bytes)  Työpaikan yhteistoimintaa säädellään lakisääteisillä suunnitelmilla, joita ovat mm. henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, työterveydenhuollon toimintasuunnitelma ja työsuojelun toimintaohjelma.

SAK:n luottamusmiestiedustelun mukaan henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat löytyvät varmuudella 45 prosentilla kaikista työpaikoista. Pienemmillä, alle 29 henkilön työpaikoilla näitä suunnitelmia on vain 28 prosentilla.

Terveydenhoidon suunnitelmia on tehty enemmän. Niitä on 81 prosentilla kaikista työpaikoista, eivätkä sektorien väliset erot ole hirveän suuria. Kohtuullisen kattavasti löytyvät myös työsuojelun toimintaohjelmat, joita on tehty 71 prosentilla kaikista työpaikoista. Vähiten työsuojelun toimintaohjelmiakin on tehty pienillä alle 29 hengen työpaikoilla (51%).

ti-suunn-ohjel-2.gif (11387 bytes)

 

Liittojen väliset erot suuria

Liittojen väliset erot ovat suurimmat henkilöstö- ja koulutussuunnitelmien tekemisessä. Lisäksi näyttää siltä, että aloilla, joilla näitä suunnitelmia on tehty kattavasti, ovat muutkin suunnitelmat yleensä ajan tasalla.

Eniten henkilöstö- ja koulutussuunnitelmia on tehty Paperiliiton, Postiliiton ja Viestintäliiton työpaikoilla. Vähiten niitä löytyy Metallin, Puun ja Rakennusliiton työpaikoilta.

Työterveyshuollon suunnitelmia on erityisen kattavasti Postiliiton ja Viestintäliiton työpaikoilla, joiden perässä tulevat Elintarvike- ja Paperi. Rakennusalan poikkeus on työterveydenhuollon suunnitelma, joita on sillä alalla tehty ehdottomasti kattavimmin.

Työsuojelun toimintaohjelmia on tehnyt kattavimmin Postiliiton, Paperiliiton ja Kunta-alan työpaikoilla. Työsuojelun toimintaohjelmia löytyy vähiten Puu- ja Rakennusliiton aloilta.

ti-suunn-ohjel.gif (13022 bytes)

 

Kuutonen henkilöstön kehittämisestäalkuun

vi-ne-pi.gif (120 bytes)  Työpaikat eivät saa luottamusmiehiltä kovin korkeinta arvosanoja varautumisestaan henkilöstön kehittämiseen. Keskimäärin kuutosen työpaikat saavat kouluarvosanaksi, kun luottamusmiehiltä kysyttiin, miten hyvin työpaikan johto on varautunut henkilöstön kehittämiseen seuraavan vuoden aikana.

Ne työpaikat, joilla on henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat, pääsevät kuutosen paremmalle puolelle ja ne joilla ei suunnitelmia ole jäävät selvästi sen alla. Lisäksi arvosanat ovat heikentyneet viime vuosina.

Sektoreittain arvosanat vaihtelivat teollisuuden 5,9:stä, julkisen alan 6:een ja yksityisten palvelujen 6,1:een. Täyden nelosen työpaikkoja löytyi kyselyssä on 10 prosenttia ja täyden kympin työpaikkoja yhden prosentin verran.

Luottamusmieskyselyn tekijän, ekonomisti Erkki Laukkasen mukaan tuloksen viittaavat siihen, että SAK:laisilla työpaikoilla henkilöstön kehittäminen on varsin vaatimatonta. Tulokset antavat aihetta myös sellaiseen johtopäätökseen, että YT-lain edellyttämien suunnitelmien tekeminen on oivallinen keino henkilöstön kehittämisen vauhdittamiseen.

ti-varautu.gif (11988 bytes)

 

Sopimusten soveltamisongelmiaalkuun

vi-ne-pi.gif (120 bytes)  Paikallinen sopiminen työpaikoilla lisääntyy edelleen, mutta samalla lisääntyvät sopimusten soveltamisongelmat. Viimeisen vuoden aikana työpaikkatason sopimuksia on luottamusmiestiedustelun mukaan tehty joka toisella työpaikalla. Noin joka kolmannella työpaikalla sovitaan paikallisesti palkoista (33%) tai työajoista (32%).

Samanaikaisesti myös sopimusten soveltamisongelmat ovat lisääntyneet, nousua vuoden takaisesta on peräti neljä prosenttiyksikköä. Ongelmia on viimeisen vuoden aikana ollut 20 prosentilla työpaikoista.

Palkkatyöläinen 5.3.2003 nro 2/03

hava500.jpg (350 bytes)

Palkkatyöläisen etusivullealkuun

ne339999.gif (51 bytes)

Pt  nro 2/2003

PT:n 2/03 etusivulle

vn-pa.gif (131 bytes) Pääkirjoitus
vn-pa.gif (131 bytes) Teema
     Maailmanparantajat
vn-pa.gif (131 bytes) Kolumnit ja pakina
vn-pa.gif (131 bytes) Ajankohtaista
vn-pa.gif (131 bytes) Liittouutiset
vn-pa.gif (131 bytes) Tilastot

Suunnitelmat harvoin ajan tasalla
Kuutonen henkilöstön kehittämisestä
Sopimusten soveltamisongelmia

vn-pa.gif (131 bytes) Ulkomailta
vn-pa.gif (131 bytes) Ymmällä