vane.jpg (302 bytes)

ulko.jpg (4072 bytes)

lo-tanska.jpg (1691 bytes)
Tanskan LO uudistui

vi-ne-pi.gif (120 bytes)  – Nyt taistelemme jäsenten puolesta, emme jäsenistä.

Tanskan LO:n kriisi näyttäisi olevan ohi. Puheenjohtaja Hans Jensen teki yhdennellätoista hetkellä kompromissiehdotuksen liittojen välillä Hans Jensen, Tanskan LO:n pjtulevaisuudessa mahdollisesti ilmenevien rajariitojen ratkaisemisesta, ja kun hallitus oli tämän ehdotuksen hyväksynyt, myös ylimääräiseen edustajakokoukseen 8. helmikuuta kokoontuneet 800 valtuutettua pääsivät yksimielisyyteen perustan laskemisesta uudenlaiselle LO:lle.

Kompromissi antoi jotakin molemmille suuriliitoille, julkisen sektorin FOA:lle ja yksityispuolen SID:lle. Palkansaajat eivät hyväksy heikennyksiä, jos joutuvat siirtymään yksityispuolelle. Lisäksi ay-liikkeen sisäinen solidaarisuus asetetaan etusijalle, kun joudutaan valitsemaan julkisen tai yksityisen puolen välillä, siis sopimuksissa. Viimeisen sanan sanoo LO:n rajavaliokunta.

Selvästi helpottunut puheenjohtaja totesi heti edustajakokouksen jälkeen olevansa uskomattoman tyytyväinen, kun kaikki 20 liittoa antoivat tukensa LO:lle.

– LO:lla on nyt yhteinen arvoperusta, jonka nojalla tärkein asia on yksittäinen jäsen. Olemme myös päättäneet, että tulevaisuudessa ei taistella jäsenistä, vaan jäsenten puolesta, Jensen totesi.

LO:n uudistuminen mahdollistaa myös tiiviimpien siteiden luomisen yksittäisen jäsenen ja ammattijärjestön kesken.

– Myös minun on helpompi selittää nuorille individualisteille mitä keskinäinen solidaarisuus merkitsee: se tarjoaa yksittäiselle ihmiselle mahdollisuuden toimia itse.

Uusi LO on valmis luovimaan jäsenten erilaisten tarpeiden ristiaallokossa, perinteisillä työpaikoilla, missä ongelmana ovat palkka- ja työehdot, ja moderneilla työpaikoilla, missä ratkaisevia ovat yksittäisten työntekijöiden uramahdollisuudet. Jensen lupasi, että LO panostaa työnvälitykseen, koulutus- ja urasuunnitteluneuvontaan. Liitot ja LO ovat siis lähentyneet. Ja edellytykset sille, että tanskalaiset saavat keskusjärjestön, joka pystyy saamaan aikaa heitä hyödyttäviä poliittisia tuloksia, ovat olemassa.

Ingegerd Ekstrand

Palkkatyöläinen 5.3.2003 nro 2/03

hava500.jpg (350 bytes)

Palkkatyöläisen etusivullealkuun

ne339999.gif (51 bytes)