vane.jpg (302 bytes)

Työttömyysturvan leikkaukset torjuttiin

Työmarkkinajärjestöjen neuvottelema sosiaalipaketti saa muutamista kirpaisevista kompromisseista huolimatta kiitokset SAK:n valtuuston varapuheenjohtajilta. Raimo Nieminen ja Ritva Suomalainen ovat helpottuneita siitä, että pallottelu ansiosidonnaisen työttömyysturvan leikkauksilla päättyy.

Raimo Nieminen pitää tärkeänä, että pallottelu työttömyysturvan leikkauksilla päättyy. Foto: Heli Saarela  Ritva Suomalainen kiittelee vuorotteluvapaajärjestelmän vakinaistamista. Foto: Aino Pietarinen
Raimo Nieminen pitää tärkeänä, että pallottelu työttömyysturvan
leikkauksilla päättyy.
Foto: Heli Saarela
Ritva Suomalainen
kiittelee vuorottelu-
vapaajärjestelmän vakinaistamista
Foto: Aino Pietarinen

Työttömyysturva
Eläketurva

 – Päällimmäisenä
on helpotuksen tunne. Tässä on ollut pelko, että porvarihallitus leikkaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa ja tasoa, kuvailee Raimo Nieminen tunnelmiaan.

Pelko ei ole ollut aiheeton, sillä sosiaaliturvan kokonaisuudistusta miettivässä Sata-komiteassa on ollut esillä työttömyysturvan
keston leikkaaminen sadalla päivällä. Sosiaaliturvan kokonaisuudistus on kirjattu hallitusohjelmaan.

Sata-komitea julkisti viime viikolla sosiaaliturvauudistuksen peruslinjaukset. Niiden pohjana on ansiosidonnaisen turvan ja eläkepolitiikan osalta työmarkkinajärjestöjen hieman aiemmin neuvottelema sosiaalipaketti. Työmarkkinajärjestöt ovat edustettuina Sata-komiteassa.

Raimo Nieminen ja Ritva Suomalainen pitävä tärkeänä sitä, että ansiosidonnaisen turvan ja perusturvan rahoituksen kytkös säilyy SAK:n tavoitteen mukaisesti.

– Kyse on työttömien tasa-arvoisesta kohtelusta, korostaa Ritva Suomalalainen.

Sata-komiteassa oli esillä kytköksen purku, jolloin valtio olisi tukenut vain peruspäivärahaa saavia eikä lainkaan itsensä työttömyyskassassa vakuuttaneita.

Parannusta pätkätyöläisille

Ritva Suomalainen on erityisen iloinen siitä, että pätkätyöntekijät pääsevät jatkossa helpommin ansiosidonnaisen työttömyysturvan piiriin. Työmarkkinajärjestöjen esityksessä kahdeksan kuukauden työskentely 28 kuukauden aikana oikeuttaa ansiosidonnaiseen turvaan. Nykyisin edellytetään 10 kuukauden työskentelyä. Sata-komiteassa paineita oli pidentää työssäoloehtoa 12 kuukauteen.

Ritva Suomalainen edustaa Palvelualojen ammattiliittoa PAMia. Monille osa-aikatyötä tekeville pamilaisille tärkeä uudistus on sovitellun päivärahan 36 kuukauden enimmäiskestosta luopuminen. Soviteltua päivärahaa voi saada, jos palkka jää hyvin pieneksi.

Suomalainen kiittelee myös vuorotteluvapaajärjestelmän vakinaistamista.

– Uskon, että vuorotteluvapaa auttaa jaksamaan pidempään työelämässä. Se tarjoaa myös tavan työllistää.

Työmarkkinajärjestöt esittävät parannuksia ansiosidonnaisen työttömyysturvan tasoon. Työttömyysturvaan tehtävää ns. prosenttivähennystä lievennetään, mikä nostaa ansiopäivärahaa keskimäärin 10 euroa kuukaudessa. Ansiopäivärahan laskennassa sovellettavan taitekohdan nosto korottaa lisäksi vähintään 2 300 euroa kuukaudessa ansaitsevien päivärahoja.

Aktiivitoimenpiteisiin osallistuvia työttömiä palkitaan aktiiviajan tuen korottamisella nykytasoon verrattuna keskimäärin sadalla eurolla kuukaudessa.

Ikääntyneet huolena

Raimo Niemisen työpaikalla halikkolaisessa metallialan yrityksessä yt-neuvottelut ovat juuri päättyneet. Irtisanomisilta vältyttiin, mutta työntekijät lomautetaan vuorotteluperiaatteella. Niemisen mukaan työntekijöitä mietityttää työttömyysputken alaikärajan nosto. Siitä on viime päivinä kyselty pääluottamusmiehenä toimivalta Niemiseltä.

Järjestöt esittävät työttömyysputken alaikärajan nostamista vuodella 58 vuoteen ja yhteen kuukauteen siirtymäajan jälkeen. Muutos koskee vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneitä. Vastineeksi työttömyysputken heikennyksille järjestöt esittävät kunnille tiukempaa velvoitetta työllistää ikääntyneitä työttömiä.

Osana pakettia järjestöt sopivat työnantajien ja palkansaajien maksaman työeläkemaksun nostamisesta. Järjestöt ehdottavat, että eläkemaksun nousu korvataan palkansaajille tuloverotusta keventämällä. Lisäksi järjestöt ehdottavat työnantajien Kela-maksun poistamista.

Neuvotellut muutokset tulevat pääosin voimaan vuonna 2010. Lomautettujen ja määräaikaisten muutosturvaa koskevat muutokset pyritään kuitenkin saamaan lakeihin jo tänä vuonna. Lisäpäivärahaoikeutta, eläkemaksuja ja osaika-eläkettä koskevat muutokset tulevat voimaan vuonna 2011.

Sata-komitean työ jatkuu vuoden loppuun asti.

Pirjo Pajunen

jutun alkuun

Työttömyysturva

+ pätkätyöntekijöiden pääsy ansio- ja muutosturvan piiriin helpottuu
+ pitkäaikaisesti lomautetut muutosturvan piiriin
+ sovitellun päivärahan enimmäiskestosta luovutaan
+ työttömyysturvan taso paranee
+ 500 päivän kesto säilyy
+ peruspäivärahan ja ansiosidonnaisen turvan kytkös säilyy
+ vuorotteluvapaa vakinaistetaan
+ koulutusajan tuet paranevat
–  työttömyyseläkeputken alaikäraja nousee
– irtisanottujen korotetun ansiopäivärahan (ent.eroraha) maksukausi lyhenee
– koulutustukiaika kuluttaa ansiosidonnaisen tuen 500 päivän maksimiaikaa

 

Eläketurva

+  työeläkkeiden rahoitus turvataan: Eläkemaksu nousee 2011-2014
    0,4 % vuodessa. Korotus jaetaan tasan työntekijöiden ja työnantajien kesken.
+  työkyvyttömyyseläkeläisten turva paranee
+  osatyökyvyttömyyseläkkeen toimivuutta parannetaan
–  osa-aikaeläkkeen ikäraja nousee kahdella vuodella 60 vuoteen ja eläkkeen
    karttuma heikkenee. Muutos koskee vuonna 1953 ja sen jälkeen syntyneitä.

 
Palkkatyöläinen 4.2.2009 nro 1/09

hava500.jpg (350 bytes)

Palkkatyöläisen etusivullejutun alkuun

harpalk.gif (881 bytes)