vane.jpg (302 bytes)

ajan.jpg (4918 bytes)

Tupoa yritetään juosta kasaan viikonvaihteessa

minu.jpg (764 bytes)  SAK:n tavoitteita

mine1.jpg (716 bytes)  Uuden tulosopimuksen puristelussa eletään tulevassa viikonvaihteessa ratkaisun hetkiä. Aikataulun sanelee eduskunta, jonka on saatava mahdolliseen tupoon liittyvät budjettiesitykset käsiinsä heti joulukuun alussa. Liittoneuvotteluihin tämä kuvio jättäisi aikaa kolmisen viikkoa.

Jos tupo pystyyn nousee, sen eteen on tällä viikolla tehtävä työtä yöt ja päivät läpeensä. Esimerkiksi sopimuksen laatukysymykset olivat vielä muutama päivä sitten keskeisiltä osiltaan levällään ja palkkavaatimuksiinkin kajottu vasta alustavasti.

Foto: TUULIKKI RAUTIO 

 
Järjestöjen terävä pää, Akavan Risto Piekka (vas.), TT:n Seppo Riski, SAK:n Lauri Ihalainen, KT:n Jouni Ekuri, STTK:n Mikko Mäenpää ja PT:n Arto Ojala tapasivat tupon kimpussa viime viikolla lähes päivittäin. Tupolukkarina kokouksissa hääri myös valtiosihteeri Raimo Sailas (toinen oik.).

Kuten järjestöjen tupo-tavoitteista saattoi päätellä, lähimpänä palkollisten ja työnantajien ajattelu näyttää olevan koulutuksessa. Näitä kysymyksiä käsittelevän työryhmän työssä on edistytty pisimmälle — tosin enimmäkseen vain puheiden tasolla. Työelämäryhmässä ovat liikkuneet työ- ja perhe-elämän yhteensovituskysymykset ja työaikapankki, mutta esim. työajan lyhennys ja neljän tunnin vähimmäistyöaika jäänevät puheenjohtajaryhmän, kuusikon, loppurutistukseen. Niin ikään palkkatyöryhmän ja –päätösten punnerrus jää tavan mukaan kalkkiviivoille.

SAK:lla on pöydässä kolme isoa korillista laatutavoitteita, joista painavimmat liittyvät palkollisten turvallisuuteen muuttuvassa työelämässä.

Järjestö haluaa kohentaa mm. aikuiskoulutusta, parantaa työsuhdeturvaa ja lisätä työnantajien sosiaalista vastuuta irtisanomistilanteissa. Tärkeänä pidetään myös perheen ja työn yhteensovitusta, työaikojen epäkohtien poistoa, luottamushenkilöiden oikeuksien kehittämistä ja vierastyöntekijöiden työehtojen valvontaa.

Kaikkineen palkollispuolella laatuasioissa ei ole suuria keskinäisiä ristiriitoja.

Teollisuuden TT puolestaan nokittaa lisäjoustoilla haluamalla mm. työaikojen tasoittumisjakson kolminkertaiseksi eli kolmeen vuoteen. Järjestö säätäisi myös rajoituksia tuki- ja solidaarisuuslakkoihin ja ohjaisi avainryhmien lakot pakkosovitteluun. Pekkasista työnantajat haluavat luopua kokonaan ja muuttaa ne vastikkeetta koulutuspäiviksi.

Palkkakiista päälle kahden prosenttiyksikön

Palkkavaatimuksissa osapuolilla on ratkottavana yli kahden prosenttiyksikön riita.

SAK vaatimus ensimmäisenä sopimusvuotena nostaisi työkustannuksia 3,8 pros., joka koostuisi 2,5 pros. yleiskorotuksesta, 1 pros. liittoerästä ja 0,3 pros. matalapalkkapotista.

Toisen vuoden pyyntö on 0,4 pros. pienempi, yleiskorotus 2,3, liittoerä 0,8 ja mapa-potti 0,3.

SAK esittää yleiskorotusvaatimuksensa euroissa: 0,33 e/tunti ensimmäisenä vuotena ja sentin vähemmän toisena. Vastaavat kuukausikorotukset olisivat 55 ja 53 e.

Reaaliansiot nousisivat SAK:n luvuilla molempina vuosina 2,5 pros.

Korotukset ja hallituksen lupailemat tuloverohuojennukset yhdistettynä parin tuhannen euron kuukausipalkalla saisi ensi vuonna tililleen 64 e lisää.

Palkansaajajärjestöjen korotusesitykset on kustannusvaikutukseltaan mitoitettu varsin tarkasti samaan maisemaan. Yleiskorotusten muoto sen sijaan vaihtelee: SAK lähtee puhtaasti europohjalta, Akava taas puhtaasta prosenttipotista.

Työnantajien tavoitteissa korkein siedettävä korotusprosentti olisi 1,5 ja se riittäisi samana kaikille aloille. Iso siivu tästä määrästä olisi lisäksi jaettava työpaikoilla. Myöskään ansioiden ja hintojen seurannasta työnantajat eivät haluaisi sopimukseen riimun raamua.

 

SAK:n tavoitteitaalkuun
Koulutus ja osaaminen:
Aikuiskoulutustuen ehtoja parannettava ja palvelualoille solmittava koulutussopimus. Aikuisväestön osaamisen nosto-ohjelmaan varattava 20 milj. e 2003 ja järjestöjen sopimus ohjelman toteutuksesta työpaikoilla.
Parannusta omaehtoisen aikuiskoulutuksen ehtoihin ja palveluille koulutussopimus.
Työsuhdeturva:
Irtisanomisiin sosiaaliohjelma/muutosturvaraha ja työnantajan vastuuta lisättävä muutostilanteissa yt-menettelyä kehittämällä. Pätkätyöläisten työsuhdeturvaa parannetaan mm. sopimalla sairausajan palkasta alle kuukauden pituisissa työsuhteissa.
Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen:
Työaikajärjestelyissä huomioitava myös työntekijöiden tarpeet. Osittaisen hoitovapaan ja –rahan ehtoja parannettava. Sairaan lapsen hoitoa koskeva ikäraja nostettava 10:stä 12 vuoteen ja hoito-oikeuden sopimusmääräyksiin yhdenmukainen tulkinta.
Työaikajärjestelyt:
Työaikaa lyhennettävä Euroopan kärkimaiden tasolle ja tavoitteesta yhteinen hanke vauhtiin.
Keskeytymätöntä kolmivuorotyötä tekevien tai tähän rinnastettavissa työaikamuodoissa työaikaa lyhennettävä yhden työvuoron pituutta vastaava määrä.
Neljän tunnin vähimmäistyöajasta ja työaikatilien periaatteista sopimus.
Paikallinen sopiminen:
Laajennetaan paikallinen yhteistyö koskemaan myös töiden sisältöjä, työn organisointia ja henkilöstön osaamista ja jaksamista. Paikallisesti toisin sopiminen mahdolliseksi vain, jos työpaikalla toimii luottamusmies. Riitatilanteissa tulkintaetuoikeus Ruotsin tapaan työntekijäpuolelle.
Henkilöstön edustajien asema:
Henkilöstön edustajien aseman parantaminen ja luottamusmiesverkon ulottaminen pieniin yrityksiin ja konsernitasolle. Luottamusmiehen ja ts-valtuutetun työstään saamia korvauksia nostetaan viidenneksellä, ainakin 50 euroon. Luottamusmiehelle ja ts-valtuutetuille ajanmukaiset työvälineet, kuten verkkoyhteys ja kännykkä.
Liiton edustaja sellaisille työpaikoille, joilla ei ole asianmukaista henkilöstön edustajaa.
Tasa-arvo:
Ohjelma edistämään samapalkkaisuutta, työehtosopimusten sukupuolivaikutusten arviointi alkuun.
Soviteltu päiväraha:
Selvitetään sovitellun päivärahan maksun jatko sitä kolmen vuoden enimmäisajan saaneille.
Työvoimapolitiikka:
Sovitaan tupon osana työllisyysohjelmasta ja aktiivisen työvoimapolitiikan rahoista.
Asuminen:
Huojennetaan aravalainaehtoja ja pudotetaan aravakorkoja.
Ulkomainen työvoima:
Turvataan täkäläisten lakien ja tessien noudattaminen Suomessa työskenteleviin ulkomaalaisiin.
Lisätään tilaajan/pääurakoitsijan vastuuta säädösten ennakkovalvonnassa.
Rangaistaan tessin alle jäävien palkkojen maksajia.

 

Palkkatyöläinen 6.11.2002 nro 9/02

hava500.jpg (350 bytes)

Palkkatyöläisen etusivullealkuun

ne339999.gif (51 bytes)