vane.jpg (302 bytes)

tila.jpg (3392 bytes)

Työttömiä syyskuussa
275 400 (työministeriö)
207 000 (tilastokeskus)

minu.jpg (764 bytes)  Teollisuuden tuntipalkkaero 2,71 euroa
minu.jpg (764 bytes)  Työllisyys tärkein tavoite
minu.jpg (764 bytes)  Pätkätyöt kohdistuvat naisiin
minu.jpg (764 bytes)  Asunnonosto kuluttajien mielessä
minu.jpg (764 bytes)  Tiesitkö

 

Teollisuuden tuntipalkkaero 2,71 euroaalkuun

mine1.jpg (716 bytes) Teollisuustyöntekiköiden tehdyn työajan tuntipalkkaero tämän vuoden toisella neljänneksellä oli 2,71 euroa. Viime vuoden neljännellä neljänneksellä palkkaero oli 2,44 euroa.

Tehdyn työajan tuntiansiot, joissa on mukana sunnuntai- ja ylityökorvaukset, nousivat edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 2,9 prosenttia. Tehdyn työajan reaaliansiot nousivat samana ajankohtana 1,5 prosenttia.

Teollisuuden miesten keskimääräinen tuntiansio oli toisella neljänneksellä 13,87 euroa ja naisten 11,16 euroa.

ti-palkat.gif (32965 bytes)

 

Työllisyys tärkein tavoitealkuun

mine1.jpg (716 bytes)  Suomen Gallupin kyselyn mukaan kansalaiset toivovat tupoa. Peräti 66 prosenttia SAK:laista toivoo tupoa, mutta STTK:laiset (73%) ja AKAVA:laiset (74%) sekä yrittäjät (79%) ovat halukkaimpia tupoon.

Tärkein tavoite syksyn tuloneuvotteluille on suomalaisten mielestä edelleen työllisyyden parantaminen. Kolme neljästä (74%) pitää sitä todella tärkeänä tavoitteena tälle tulokierrokselle. Seuraavasti tärkeimmäksi tavoitteeksi nousevat palkansaajien sosiaaliturvasta huolehtiminen (54%), työsuhteen vähimmäisehtojen takaaminen kaikille (42%), inflaation hillintä (40%) ja palkansaajien työttömyysturva (37%). Palkankorotusten (32%) ja verohelpotusten (33%) tärkeyttä korostaa joka kolmas. Verokevennysten merkitys tulokierrostavoitteena on tasaisesti vähentynyt vuodesta 1999. Työaikojen lyhentäminen on erittäin tärkeä tavoite 14 prosentille suomalaisista.

 

Pätkätyöt kohdistuvat naisiinalkuun

mine1.jpg (716 bytes)  Epätyypillisissä työsuhteissa oli vuonna 2000 SAK:laisista neljännes (26%). Naisista pätkätöissä, määräaikaisissa tai osa-aikaisissa työsuhteissa oli 35 prosenttia ja miehistä 19 prosenttia.

SAK tavoittelee tupossa mm vähimmäistyöaikaa, jotta työaikoja ei silputtaisi niin pieniin jaksoihin, joista aiheutuu työntekijälle vain enemmän kuluja kuin tuloja. Palvelualojen neuvottelukunta selvitti työaikojen kehityssuuntia ja havaitsi, että työajan pilkkominen yleistyy koko ajan. Palvelualojen lisäksi työaikaa silputaan liikenteessä ja se on tulossa kunta-alalle ja vuokratyövoiman käyttöön.

Osa-aikaisia työskentelee majoitus- ja ravitsemusalalla 32%, siivousalalla 38%, vähittäiskaupassa 41% ja päivittäistavarakaupassa jopa 64 prosenttia. Käytännössä esimerkiksi päivittäistavarakaupassa on enää tarjolla vain osa-aikaisia työsuhteita. Kokoaikainen myyjä on katoava luonnonavara.

Tilastokeskuksen mukaan lähes 100 000 palkansaajaa tekee alle 20 tunnin viikkotyöaikaa. Heistä peräti 46 prosentilla viikkotyöaikaa ei ole täsmällisesti ilmoitettu, joten käytännössä he tekevät lyhempää tai pidempää päivää, ja usein työaika täsmentyy vasta työpäivän kuluessa.

SAK:n selvityksen mukaan kaksi kolmesta osa-aikatyötä tekevästä jäsenestä tekee sitä vastentahtoisesti. Tilastokeskuksen tietojen mukaan alle 20 viikkotuntia tekevistä puolet haluaisi lisätä viikkotuntiensa määrää.

 

Asunnonosto kuluttajien mielessäalkuun

mine1.jpg (716 bytes)  Kotitalouksien omistusasunnon hankinta-aikeet ovat kasvaneet usean vuoden ajan ja ovat nousseet ennätyksellisen korkealle tämän vuoden kolmannella neljänneksellä. Noin 7 prosenttia kotitalouksista suunnitteli hankkivansa omistusasunnon vuoden kuluessa, ilmenee Tilastokeskuksen kuluttajabarometristä.

Kuluttajabarometrillä mitattavat kotitalouksien ostoaikeet kasvoivat 1990-luvun jälkipuoliskolla laman jälkeen, mutta nyt esimerkiksi auton, huonekalujen, viihde-elektroniikan ja harrastusvälineiden hankinta-aikeet ovat pysyneet ennallaan. Kodinkoneiden ostoaikeet ovat jopa hieman laskeneet. Asunnon hankintasuunnitelmien lisäksi suunnitellaan remontteja ja kotimaan lomia.

Omistusasunnon hankintaa suunnittelevat eniten ylemmät toimihenkilöt, yrittäjät ja ylimpään tuloneljännekseen kuuluvat. Näistä talouksista useampi kuin joka kymmenes aikoi ostaa omistusasunnon vuoden sisällä. Vähiten ostoaikeita oli tietysti köyhillä, työttömillä, opiskelijoilla ja eläkeläisillä

 

   Tiesitköalkuun

  • että työstressistä kärsii EU-maissa noin 40 miljoonaa työntekijää.
  • että stressistä aiheutuu EU-maille noin 20 miljardin euron kulut.
  • että 50—60 prosenttia sairauspoissaoloista on yhteydessä stressiin.
    pt-vilkku.gif (216 bytes)
     Lue lisää stressistä

Palkkatyöläinen 6.11.2002 nro 9/02

hava500.jpg (350 bytes)

Palkkatyöläisen etusivullealkuun

ne339999.gif (51 bytes)

Pt  nro 9/2002

PT:n 9/02 etusivulle

minu.jpg (764 bytes) Pääkirjoitus

minu.jpg (764 bytes) Teema
   Monet työt katoavat

minu.jpg (764 bytes) Kolumnit ja pakina

minu.jpg (764 bytes) Ajankohtaista

minu.jpg (764 bytes) Liittouutiset

minu.jpg (764 bytes) Tilastot

Teollisuuden palkat
Työllisyystavoite
Pätkätyöt
Asunnonosto
Stressi

minu.jpg (764 bytes) Ulkomailta

minu.jpg (764 bytes) Ymmällä