vane.jpg (302 bytes)

liitto.jpg (4494 bytes)

Neljä liittoa:

Työpaikoille parempi siivo

mine1.jpg (716 bytes)  SAK:n suurimmat liitot KTV ja PAM vetoavat Merimies-Unionin ja VTY:n kanssa ay-jäseniin, että nämä vaatisivat työpaikoillaan parempaa siivousta. Liitot ovat tehneet puhtaudesta aloitteen tämän kuun lopulla kokoontuvalle SAK:n valtuustolle.

Liitot muistuttavat, että puhdistus- ja siivoustöissä on yhteensä 50 000 SAK:n liittojen jäsentä. Heidän töidensä jatkuva kilpailuttaminen on lisännyt likaisuutta. Firmat, jotka ostavat siivousliikkeiden palveluksia, puristavat hintoja alas työn laadun ja työntekijöiden palkkojen ja lomaetujen kustannuksella.

KTV, PAM ja VTY haluavat SAK:n selvittävän ei-työsuhteisten työllistämiseen liittyviä ongelmia, joita liitot näkevät mm. työllistämisen muodoissa, työoikeudellisissa kysymyksissä, vaikutuksissa työvoima-, kilpailu- ja kilpailuttamispolitiikkaan sekä ei-työsuhteisia vastaanottavilla työpaikoilla.

KTV ja VTY ajavat myös työsopimuslain muutosta, jolla julkishankintoihin liittyvissä alihankinnoissa työntekijät saisivat liikkeen luovutussuojan vertaisen aseman ja säilyttäisivät entiset palveluehtonsa.

KTV haluaa, että kunnallista eläkevakuutuslaitosta kehitetään tel-järjestelmän suuntaan. Remonttia vaatisivat mm. laitoksen hallinto sekä neuvottelu- ja sopimusoikeuden rajoitukset.

SEL odottaa SAK:lta selvitystä siitä, miten työvoiman vuokraus on muuttanut käytäntöjä työpaikoilla ja uhkaako vuokraus järjestäytymistä ja paikallista neuvottelumenettelyä.

Kemianliitto haluaa palauttaa työttömän omavastuuajan seitsemästä päivästä takaisin viiteen, sovitellun päivärahan työaikarajan 75 prosentista takaisin 80:een kokoaikatyön määrästä, työnhakijalle oikeuden kieltäytyä työstä, jos viikossa on vähemmän kuin 18 työtuntia, yhdistelmätuetun työn kerryttävän työssäoloehtoa koko työsuhteen ajalta ja tel-vähennyksen poistamista työttömyyskorvauksen märittelystä. Liiton mukaan työnantajien venkoilu palkkasopimusten annossa ja lomakorvausten maksussa pitäisi säätää rangaistavaksi.

Palkkatyöläinen 6.11.2002 nro 9/02

hava500.jpg (350 bytes)

Palkkatyöläisen etusivullealkuun

ne339999.gif (51 bytes)