vane.jpg (302 bytes)

ymma.jpg (3469 bytes)

ymma9.gif (1464 bytes)Sairaudesta pitää ilmoittaa

minu.jpg (764 bytes)  Työsuhteen pituus ratkaisee maksuajan
minu.jpg (764 bytes)  Sairas ei lakkoile
minu.jpg (764 bytes)  Keskimäärin 41 päivää

mine1.jpg (716 bytes) Työntekijän kuuluu ilmoittaa sairaudestaan mahdollisimman pikaisesti lähimmälle esimiehelleen tai työnantajan osoittamalle henkilölle. Ilmoitus tulee tehdä mieluiten ennen työvuoron alkua.

Useissa työehtosopimuksissa on selvät säännöt, miten ilmoitus tehdään. Sopimuksettomalla kentällä noudatetaan työsopimuslakia. Siinä ei mainita ilmoitusvelvollisuudesta. Korkein oikeus ja työtuomioistuin ovat päätöksissään linjanneet, että ilmoitus sairaudesta tulee tehdä aina viipymättä.

Työnantaja voi evätä sairausajan palkan maksun, kunnes ilmoitus on tullut. Jos työntekijä ei ole ilmoittanut sairaudestaan ja poissaolo kestää yli seitsemän päivää, työnantaja voi tulkita työsopimuksen purkautuneeksi.

Kolme flunssapäivää

Flunssa-aallon ja muiden epidemioiden aikana työnantajalle riittää työterveyshoitajan tai terveydenhoitajan antama sairauslomatodistus. Kannattaa tarkistaa terveydenhoitajalta, onko lääkäri todennut flunssa-aallon alkaneen.

Hoitajan antama todistus kelpaa, jos sairauspoissaolo kestää korkeintaan kolme päivää.

Normaalisti työnantaja tarvitsee työntekijän sairastumisesta lääkärintodistuksen. Todistus tulee hankkia omalta työterveyslääkäriltä. Muu lääkäri käy, jos työehtosopimuksessa on niin sovittu. Jollei näin ole, niin työnantaja voi kiistää työntekijän sairauslomatodistuksen. Tällöin työnantajan tulee ohjata työntekijä työterveyslääkärille uuden lääkärintodistuksen saamiseksi.

Lääkärintodistuksen hankkiminen kuuluu työntekijän maksettavaksi. Työnantaja maksaa sen hankkimiskulut ainoastaan kiistatapauksessa.

Tapaturma vai oma syy

Useimmiten alle vuoden työsuhteessa olleella on yhden päivän karenssi ennen kuin sairasajalta maksetaan palkkaa. Karenssipäivä on sairastumista seuraavana päivä. Tapaturman sattuessa karenssia ei ole.

Työpaikalla tai työmatkalla tapahtuneista tapaturmista maksetaan sairausajan palkkaa normaalisti.

Työnantajan kuuluu maksaa sairausajan palkkaa myös työntekijän vapaa-aikana sattuneesta sairastumisesta. Jos työntekijä on kuitenkin aiheuttanut sairastumisensa tai tapaturman tahallisesti tai tuottamuksellisesti - esimerkiksi työntekijä on joutunut omasta syystään tappeluun, työnantajan ei tarvitse maksaa palkkaa sairausajalta.

Sairaus siirtää loman

Jos työntekijä sairastuu ennen lomaansa, hän voi siirtää lomaa ilmoittamalla siitä työnantajalle. Kesken loman sairastunut voi siirtää lomaansa vain, jos sairaus kestää yli seitsemän päivää. Ilmoitus sairaudesta tulee tehdä työnantajalle viipymättä.

Ahtausalan työehtosopimuksessa on sovittu, että vähintään viiden päivän vapaan voi sairauden takia siirtää. Ehto pätee, jos työntekijälle on ehditty ilmoittaa vapaasta ennen tämän sairastumista ja jos sairaus kestää koko vapaan ajan.

Sairaus uusiutuu

Kun työntekijän sairaus uusiutuu vajaassa kuukaudessa, sairausajan palkanmaksu ei ala alusta. Jos kyseessä on kokonaan uusi sairaus, alkaa uusi jakso.

Työehtosopimuksessa mainitun sairausajan palkkajakson umpeuduttua työntekijä saa sairausvakuutuslain mukaista sairauspäivärahaa. Tälle ajalle voi liitosta hakea vapautusta jäsenmaksusta.

 

Työsuhteen pituus ratkaisee maksuajanalkuun

mine1.jpg (716 bytes) Sairausajan palkkaa maksetaan työsuhteen pituuden mukaan. Mitä pidempi työsuhde, sitä kauemmin sairausajalta maksetaan palkkaa.

Pääsääntöisesti alle kuukauden työsuhteessa olleelle maksetaan sairausajalta vain puolet palkasta. Muilla maksu perustuu keskituntiansioon.

Sairausajan palkan maksuaika kasvaa portaittain. Usein on sovittu, että yli kuukauden, mutta alle kolme vuotta työsuhteessa ollut saa sairausaikana palkkaa yhtäjaksoisesti 28 päivältä. Kolmesta viiteen vuoteen työsuhteessa olleelle maksetaan 35 päivältä, viidestä alle kymmeneen vuoteen olleelle 42 päivältä. Yli kymmenen vuotta samassa työsuhteessa yhtäjaksoisesti olleelle maksetaan sairausajan palkkaa 56 päivältä.

 

Sairas ei lakkoilealkuun

mine1.jpg (716 bytes) Työtuomioistuimen päätösten mukaan sairauslomalla oleva ei voi osallistua lakkoon tai hän menettää sairausajan palkan. Jos lakko jatkuu sairausloman jälkeen, työntekijä voi osallistua siihen. Sairausajan palkkaa ei voi tällöin periä takaisin.

Periaate on selvä, sairauslomalla oleva työntekijä on työkyvytön ja vain työkykyiset saavat lakkoilla.

Jos työkyky palautuu ennen sairausloman päättymistä, siitä pitää ilmoittaa työnantajalle. Muussa tapauksessa työntekijän voi katsoa syyllistyvän petokseen, koska hän erehdyttää työnantajaa saadakseen taloudellista hyötyä.

Keskimäärin 41 päivää alkuun

mine1.jpg (716 bytes)  Kansaneläkelaitoksen mukaan vuonna 1998 sairauslomalla oltiin keskimäärin 41 päivää. Vuonna 1980 sairasloman keskipituus oli 31 päivää.

Sairauslomakausia oli 327 820 eli vähemmän kuin vuonna 1980, jolloin kausia oli yhteensä 414 790.

Sairauspäivärahoista vakuutetut rahoittivat 55 prosenttia, työnantajat 35 prosenttia ja valtio yhdeksän prosenttia. Sairausvakuutuksen päivärahoja maksettiin 2 509 miljoonaa markkaa eli 422 miljoonaa euroa.

Palkkatyöläinen 6.11.2002 nro 9/02

hava500.jpg (350 bytes)

Palkkatyöläisen etusivullealkuun

ne339999.gif (51 bytes)

Pt  nro 9/2002

PT:n 9/02 etusivulle

minu.jpg (764 bytes) Pääkirjoitus

minu.jpg (764 bytes) Teema
   Monet työt katoavat

minu.jpg (764 bytes) Kolumnit ja pakina

minu.jpg (764 bytes) Ajankohtaista

minu.jpg (764 bytes) Liittouutiset

minu.jpg (764 bytes) Tilastot

minu.jpg (764 bytes) Ulkomailta

minu.jpg (764 bytes) Ymmällä

Sairaudesta pitää ilmoittaa