vane.jpg (302 bytes)

Ay-mediat murroksessa

  Oman mielipiteen ilmaisu on nyt helpompaa kuin koskaan. Netti pullistelee mahdollisuuksia. TEAMin Intiim-lehden päätoimittaja Tuomo Lilja arvioi sivulla 20 sosiaalisen median vaikutuksia mullistaviksi. Hän arvioi työantajien olevan vahvoilla valtamediassa, mutta sosiaalisessa mediassa heidän asemansa on heikompi. Tätä asetelmaa ay-liikkeen pitäisi käyttää hyväksi.

Lilja arvioi sosiaalisen median sopivan ay-liikkeen viestinnän ja toiminnan välineeksi hyvin myös siksi, että netin yhteisöpalvelut lisäävät tavallisten ihmisten sanan- ja ilmaisunvapautta ja siten edistävät kansalaisdemokratiaa ja tasa-arvoa, jotka ovat ay-liikkeen keskeisiä arvoja.

Sosiaalisessa mediassa puhutaan paljon työelämästä ja tähän keskusteluun ay-liikkeen pitäisi mennä mukaan. Netin yhteisöpalveluissa tarvittaisiin ay-liikkeen aktiivien ja luottamusmiesten ääntä.

Myös PAM on kehottanut aktiivejaan osallistumaan sosiaalisessa mediassa käytäviin keskusteluihin, koska suomalaisesta työelämästä ja sen todellisuudesta on varsin monenlaista tietoa netissä. Moni netin käyttäjä tarvitsisi myös työsuhdeneuvoja. Niinpä netissä olisi selvästi tarvetta nettiluottamusmiehelle. Onhan kirkollakin nettipappi.

Useiden liittojen nuorilla on Facebook-ryhmiä, joiden kautta välitetään tietoa etupäässä tapahtumista. Ne ovatkin osoittautuneet hyväksi tavaksi saada porukkaa mukaan. Myönteisiä kokemuksia Facebookin käyttämisestä tiedonvälityskanavana esimerkiksi sopimusneuvottelujen aikana on ollut myös Posti- ja logistikka-alan unionilla ja Merimies-Unionilla.

Palkkatyöläinenkin julkaisee nyt Facebook-sivunsa. Parhaimmillaan se voisi olla lehden ja nettilehden jatke – luonteva luottamushenkilöstön keskustelufoorumi.

Aino Pietarinen

 

Palkkatyöläinen 15.12.2010 nro 10/10

hava500.jpg (350 bytes)

Palkkatyöläisen etusivullejutun alkuun

harpalk.gif (881 bytes)

Pt  nro 10/2010

-> PT:n nro 10/2010 etusivulle

Pääkirjoitus

Ay-mediat murroksessa

ha-nuo.gif (133 bytes) Teema
    Ay-viestintä murroksessa
ha-nuo.gif (133 bytes) Työelämän jutut
ha-nuo.gif (133 bytes) Kolumni ja pakina
ha-nuo.gif (133 bytes) Liikkeessä jutut
ha-nuo.gif (133 bytes) Ristikko 10/10
ha-nuo.gif (133 bytes) Pätkätyöläinen blogiin