vane.jpg (302 bytes)

tila.jpg (3392 bytes)

Työttömiä elokuussa
    287 000 (työministeriö)
   214 000 (tilastokeskus)

minu.jpg (764 bytes)  Työttömyys
minu.jpg (764 bytes)  Suomi kallis EU-maa
minu.jpg (764 bytes)  Pienet tulot naisille
minu.jpg (764 bytes)  Palvelut kasvussa

Työttömyys

mine1.jpg (716 bytes)  Työministeriön tilastojen mukaan työttömyys kasvoi edellisvuoden elokuuhun verrattuna Uudellamaalla (4 prosenttia) ja Varsinais-Suomessa (3 %). Muiden työvoima- ja elinkeinokeskusten alueilla työttömyys laski edelleen.

Ammattiryhmittäin työttömyys laski eniten palvelutyössä, terveydenhuollon ja sosiaalialan töissä sekä hallinto- ja toimistotyössä. Tämä heijastui siten, että naisten työttömyys vähentyi elokuussa nopeammin kuin miesten. Työttömistä työnhakijoista oli heinäkuussa miehiä 145 000 (50,5 %) ja naisia 142 200 (49,5 %).

Elokuun lopussa nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 37 600. Määrä on 600 pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Alle 20-vuotiaita oli työttömänä 10 700. Yli 50-vuotiaita oli työttömänä 93 700, hieman vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 55-vuotiaita oli työttömänä 58 600.

Pitkäaikaistyöttömien määrä on hieman vähentynyt. Elokuun lopussa yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 78 600, ja yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita näistä oli 36 300.

Suomi kallis EU-maaalkuun

mine1.jpg (716 bytes)  OECD:n lähteistä on Tulopoliittinen selvitystoimikunta koonnut listan EU-maiden sekä Norjan, Japanin ja USA:n suhteelliset hintatasot verrattuna Suomen hintatasoon. Kun Suomi on sata, niin Japani nousee 130 ja Norja 117, mutta EU-maista vain Tanska on korkeamman hintatason maa kuin Suomi. Tilaston mukaan USA:n hintataso jää Suomen hintatason alapuolelle. Portugali, Kreikka, Espanja ja Italia ovat suhteellisesti alhaisimpien hintojen maita.

ti-hintataso.gif (13205 bytes)

 

Pienet tulot naisillealkuun

mine1.jpg (716 bytes)  Pienet tulot kohdistuvat selkeästi naisille. Kun tarkastellaan vuoden 2000 tulonsaajia tuloluokittain, havaitaan että yli puolet naistulonsaajista sijoittuu valtionverotuksessa alle 13 500 euroa ansaitsevien joukkoon.

ti-valtionverotus.gif (11119 bytes)

 

Palvelut kasvussaalkuun

mine1.jpg (716 bytes)  Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan huhti—kesäkuussa neljä prosenttia suurempi kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. .Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana liikevaihto oli 3 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Sen sijaan vähittäiskaupan myynti on kasvanut muita palveluja hitaammin, sillä sen myynti oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2,1 prosenttia suurempi kuin edellisvuoden vastaavana aikana. Vähittäiskaupan kasvuvauhti on hidastunut viime vuodesta.

Palveluista kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialan liikevaihto nousi huhti-kesäkuussa 6 prosenttia. Toimialaa kasvatti posti- ja teleliikenne, jonka liikevaihto lisääntyi ko. aikana 15 prosenttia viime vuoteen verrattuna. . Toimialan liikevaihtoa lisäsivät ympäristönhuolto, tutkimus ja kehittäminen sekä etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelut.

Kaupalla ei mene yhtä hyvin kyin muilla palveluilla. Vain autokaupan myynnin kasvu jatkui voimakkaana. Vähittäiskaupassa tavaratalokauppa kasvoi heinäkuussa vain hieman 0,8 prosenttia ja päivittäistavarakauppa 0,3 prosenttia edellisvuodesta.

 

Palkkatyöläinen 1.10.2002 nro 8/02

hava500.jpg (350 bytes)

Palkkatyöläisen etusivullealkuun

ne339999.gif (51 bytes)

Pt  nro 8/2002

PT:n 8/02 etusivulle

minu.jpg (764 bytes) Pääkirjoitus

minu.jpg (764 bytes) Teema
   EU-laajentuminen

minu.jpg (764 bytes) Kolumnit ja pakina

minu.jpg (764 bytes) Ajankohtaista

minu.jpg (764 bytes) Liittouutiset

minu.jpg (764 bytes) Tilastot

Työttömyys, hinnat, verotettavat tulot ja palvelut

minu.jpg (764 bytes) Ulkomailta

minu.jpg (764 bytes) Ymmällä