vane.jpg (302 bytes)

 Tilastot                            

Työttömiä helmikuussa 314 000 (työministeriö),
248 000 (tilastokeskus)

 
Tiedonsaanti motivoi osallistumaan

mine1.jpg (716 bytes)  Tärkein syy ay-toimintaan osallistumiseen on SAK:n järjestötutkimuksen mukaan halu saada tietoa työntekijöiden oikeuksista. Melkein puolet jäsenistöstä on tätä mieltä. Suunnilleen viidennes jäsenistä osallistuu ay-toimintaan, koska on havainnut yhteistoiminnalla saatavan tuloksia. Hieman harvempi haluaa vaikuttaa yhteisiin etuihin.

Kahden viimeisen syyn painoarvo on laskenut 15 vuotta sitten tehdystä järjestötutkimuksesta, mutta lasku tapahtui jo viisi vuotta sitten. Tiedonsaanti oikeuksista ay-toiminnan motiivina taas on noussut 15 vuotta sitten tehdystä tutkimuksesta, mutta tämäkin nousu on tapahtunut jo edelliseen järjestötutkimukseen mennessä.

tilasto1.gif (7441 bytes)

 

Ay-asioista jutellaan työkavereiden kanssaalkuun

mine1.jpg (716 bytes)  Yli puolet jäsenistöstä keskustelee ay-asioista työkavereiden kanssa. Työkavereiden, esimiesten ja perheenjäsenten merkitys keskustelukumppaneina on kasvanut 15 vuotta tehdystä järjestötutkimuksesta.

Ay-asioista nykyään keskustellaan entistä vähemmän luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen ja ammattiosaston toimikuntien jäsenten kanssa. Tähän on luonnollisena selityksenä se, että yhä useampi työskentelee pienillä työpaikoilla, joilla ei enää yksinkertaisesti ole luottamusmiehiä tai osaa ammattiosastoa.

tilasto2.gif (9776 bytes)

Liittolehti tärkeä tiedonlähteenäalkuun

mine1.jpg (716 bytes)  Liittolehdet ovat säilyttäneet vankan asemansa jäsenistön tiedontarpeen tyydyttäjinä. Peräti 88 prosentin mielestä liiton lehti täyttää jäsenten tiedontarpeen työelämää ja ay-liikettä koskevissa asioissa.

Sanomalehdet ja televisio täyttävät tiedontarpeen 55—58 prosentin mielestä. Luottamusmiesten merkitys tiedotuslähteenä on hieman vähentynyt.

tilasto3.gif (7811 bytes)

 

Palkkatyöläinen 3.4.2001 nro 3/01

hava500.jpg (350 bytes)

Palkkatyöläisen etusivullealkuun

ne339999.gif (51 bytes)

Pt  nro 3/2001

Etusivulle 3/2001

minu.jpg (764 bytes) Pääkirjoitus

minu.jpg (764 bytes) Teema
   Pienet työpaikat

minu.jpg (764 bytes) Kolumnit ja pakina

minu.jpg (764 bytes) Ajankohtaista

minu.jpg (764 bytes) Tilastot

Tiedonsaanti motivoi  osallistumaan
Ay-asioista jutellaan työkavereiden kanssa
Liittolehti tärkeä tiedonlähde

minu.jpg (764 bytes) Liittouutiset

minu.jpg (764 bytes) Ulkomailta

minu.jpg (764 bytes) Ymmällä