vane.jpg (302 bytes)

 Teema                             

Työpaikoilla ollaan pienissä porukoissa

Tilastokuvio

mine1.jpg (716 bytes)   Työpaikkojen koko on Suomessa pienentynyt lujaa vauhtia. Edunvalvonta menee entistä kimuraisemmaksi, kun yhteyksiä pitäisi pystyä pitämään muutaman hengen työpaikoille.

Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterissä oli vuonna 1999 kaikkiaan 220 000 yksityisen sektorin yritystä. Niillä oli yhteensä 244 000 toimipaikkaa ja niissä 1,2 miljoonaa työntekijää.

Näistä toimipaikoista vain runsaat 600 on sellaisia, joilla työskentelee enemmän kuin 200 ihmistä eikä yli 50 ihmisen toimipaikkojakaan ole yhteensä kuin 3 400.

Pieniä alle 5 hengen toimipaikkoja on sen sijaan yli 200 000 ja niillä työskentelee 244 000 ihmistä. Valtaosa niistä on sellaisia, joilla työskentelee vain yksinäinen yrittäjä. Yli 200 hengen työpaikoilla tekee töitä vain hieman suurempi joukko.

Erityisen yksinäistä puuhaa on autojen kuljettaminen, mutta myös kuppilan pitäminen, siivoaminen ja monet terveys- ja sosiaalipalvelut.

Pieniä työpaikkoja on kaikilla aloilla

Pienet 5—20 hengen työpaikat ovat tavallista yleisempiä rakennusalalla, kaupan piirissä, hotelli- ja ravintola-alalla sekä kaikenlaisissa kiinteistöpalveluissa. Pieniä ovat yleensä autokorjaamotkin.

Teollisuudessa vajaa puolet väestä tekee töitä yli 200 hengen työpaikoilla. Mutta teollisuudessakin on paljon pieniä työpaikkoja. Vaikka työpaikkojen koko on yleensä viime vuosina pienentynyt, kovaa vauhtia kasvanut kännykkäteollisuuus sijoittuu selvästi suurten työpaikkojen kastiin.

Julkisellakin sektorilla on runsaasti pieniä työpaikkoja, vaikka tilanne siellä on edunvalvontamielessä parempi.

– Ne ovat monta kertaa osa jotakin isompaa kokonaisuutta, jossa jo on luottamusmieskin olemassa, kertoo SAK:n tutkimussihteeri Jyrki Helin.

Pienestä paikasta ei luottoa löydy

SAK:n järjestötutkimus vuodelta 1998 antaa samanlaista kuvaa. Monien liittojen kohdalla alle 20 hengen työpaikat muodostavat yli 90 % kaikista työpaikoista. Kaikista SAK:laisista vajaa puolet työskentelee alle 30 hengen ja neljännes alle 10 hengen työpaikoilla.

Uusi Palvelualan ammattiliitto PAM on todellinen pienten työpaikkojen keskittymä, sillä SAK:laisten liittojen 119 000 tällaisesta työpaikasta yli puolet on vanhan Liikealan ammattiliiton alalla. Seuraavana tulee myös PAM:iin liittynyt HRHL. Niillä on myös suhteellisesti eniten määrä- ja osa-aikaisia työntekijöitä.

Järjestötutkimuksen mukaan yli puolella alle 30 hengen työpaikoista ei ole luottamusmiestä. Tilanne heikkenee, mitä pienempiin työpaikkoihin mennään. Silti kaikki työntekijät voivat kuulua ammattiliittoon, luottamusmieheksi vain kukaan ei ole ruvennut.

– Pienillä työpaikoilla omistaja on monesti itse mukana töissä ja edusmiehenä joutuu sosiaalisesti rankkoihin tilanteisiin, sanoo Helin.

Joku yhteys rakennetaan

Paikallista sopimista tutkittaessa on kuitenkin selvinnyt, että pienten työpaikkojen joukko on kirjavaa.

– Niiden joukosta löytyi sekä parhaat että pahimmat esimerkit, kuvailee Helin.

Osasyy pienten työpaikkojen lisääntymiseen on se, että yritykset ovat ulkoistaneet vanhoja omia toimiaan. Pitkän ketjun päässä voi olla pieni yritys, jossa heilutaan lujaa, kun päämies tekee pienen liikkeen. Joustot on siirretty sinne ja tessin minimiehtojenkin toteutuminen vaatisi tiukkaa työtä.

Pohjoismainen ay-liike on perustanut toimintansa siihen, että se on läsnä työpaikoilla luottamusmiehen kautta. Nyt sellainen puuttuu monelta pieneltä työpaikalta. Lisäksi nykyisistä SAK:laisista luottamusmiehistä puolet on jäämässä pois työelämästä tämän vuosikymmenen aikana.

Silti Helin uskoo tilanteen parantuvan. Ongelma on ymmärretty ja liitot haluavat tehdä asialle paljonkin.

– Jos puhutaan asiasta viiden vuoden päästä, niin luulen, että verkosto on tiuhempi kuin nyt. Voi olla, että siellä ei ole luottamusmiestä mutta siellä on yhdyshenkilö tai jotain muuta vastaavaa, sanoo Helin.

Heikki Lehtinen

teemtil.gif (12322 bytes)

Pieniin työpaikkoihin etenkin palvelualoilla liittyy monesti myös
osa- ja määräaikaiset työt ja ihmisten liikkuminen työpaikasta
toiseen ja alaltakin toiselle.

Palkkatyöläinen 3.4.2001 nro 3/01

hava500.jpg (350 bytes)

Palkkatyöläisen etusivullealkuun

ne339999.gif (51 bytes)