vane.jpg (302 bytes)
 Liittouutiset                    
Viinaan hukkuu 5 miljoonaa työpäivää

Humala mukana vuosittain
12 000 tapaturmassa ja 3 000 kuolemassa
sprit2.jpg (5939 bytes)

mine1.jpg (716 bytes)  Suomessa menetetään alkoholin takia vuosittain viisi miljoonaa työpäivää. Se on keskimäärin kaksi ja puoli työpäivää yhtä palkansaajaa kohti.

Alkoholilla on osuutta joka viidennessä lääkärinhoitoa vaativassa tapaturmassa, ja tällaisia tapauksia sattuu vuodessa 12 000. Yhä useampi sairastuu alkoholisairauksiin, ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä noin kolmella prosentilla eläköitymisen syynä on alkoholi. Kansaneläkelaitokselle tästä kaikesta aiheutui 1996 lisäkustannuksia 70 milj. mk.

Luvut löytyvät Työturvallisuuskeskuksen verkkosivuilta. Tietojen takana on keskuksen päihdetyön asiantuntijaryhmä. Ryhmä pyrkii ehkäisemään päihteiden väärinkäyttöä koulutuksella, valistuksella sekä kehittämällä ja seuraamalla työpaikkojen hoitoonohjausjärjestelmiä ja vaihtamalla kokemuksia pohjoismaisella tasolla.

– On huolestuttavaa huomata, että yhä useammat edellisiltana liikaa juoneet mutta velvollisuudentuntoiset naiset yrittävät selvitä seuraavan päivän töistä pillerin voimalla. Alkoholin ja lääkkeiden yhdistäminen ei ole hyvä juttu, sillä myös lääkkeistä tulee helposti riippuvaiseksi, sanoo Työturvallisuuskeskuksen asiamies Satu Kanerva.

Vieläkin pahempi juttu on, että päihteiden väärinkäyttäjien riski joutua työtapaturman uhriksi on suurempi kuin muiden. Myös työtovereiden terveys vaarantuu, joten päihdehaitoista joutuvat kärsimään ulkopuolisetkin.

– Toistaiseksi alkoholin ja työtapaturmien välisistä yhteyksistä ei ole kovin paljon tietoa. Uskoisin kuitenkin, että alkoholi on yksi syy muiden joukossa, tuskin kuitenkaan suurin. Mutta epäsuorasti sen vaikutukset heijastuvat työelämään varhaiseläkkeinä, loppuunpalamisena jne., Kanerva korostaa.

Alkoholi on merkittävä tekijä kuolemantapauksissa. Stakesin tutkija Pia Mäkelä on väitöskirjassaan päätynyt tulokseen, jonka mukaan alkoholi on Suomessa tavalla tai toisella osallisena 3 000 kuolemantapauksessa vuosittain.

"Timantilla" selvyys päihteistä

Työturvallisuuskeskus on ottanut käyttöön "päihdetimantin" — menetelmän, jolla selvitetään, ovatko päihdekysymykset työpaikalla hallinnassa.

Kaikki täyttävät 60 kysymystä sisältävän kyselylomakkeen, vastaukset analysoidaan ja jatkotoimia varten laaditaan työkirjanen. Menetelmä on helposti yhdistettävissä työkyvyn kehittämiseen ja ylläpitämiseen tähtäävään tyky-ohjelmaan. Lisätietoja saa Työturvallisuuskeskuksesta ja "päihdeherättäjiltä", joita keskus kouluttaa työpaikoille.

– Jos minulla olisi ollut "timantti", kun oli töissä eräässä isossa rakennusyhtiössä 70-luvulla, en olisi tuntenut itseäni niin avuttomaksi. Sanotaan, että raskas työ vaatii raskaat huvit. Eikä se koske vain rakennusalaa ja pätee nyt yhtä lailla kuin silloinkin. Vaikkakin nykyään alkoholin suurkuluttajat pelkäävät enemmän seurauksia eivätkä uskalla puhua ongelmastaan. He, olivatpa sitten miehiä tai naisia, eivät joko ymmärrä tai halua ymmärtää tarvitsevansa apua. Ennen vanhaan tärkeimpänä pidettiin ihmisten saamista laitoshoitoon, nykyään taas pyritään ehkäisemään liikakäyttöä ennalta, Kanerva tähdentää.

Aiemmin ihmiset ajoittivat juomisensa viikonloppuihin, mutta nykyään kulttuuriin kuuluu ottaa vähän viiniä vähän väliä. Mutta — ja ongelma on juuri tämä — myös vanha viikonloppujuominen on säilyttänyt asemansa.

Herättäjiä koulutetaan

Työturvallisuuskeskus yrittää erilaisilla kampanjoilla herätellä ihmisiä huomaamaan, mihin alkoholi ja muut päihteet voivat johtaa. Yksi tällainen oli 80-luvulla toteutettu "Itsestään selvä"-kampanja. Nyttemmin on myös ryhdytty taas kouluttamaan ns. päihdeherättäjiä.

EU:ssa on hyväksytty direktiivi, joka edellyttää jokaiselta jäsenmaalta oman alkoholiohjelman laatimista. Tämä työ on Suomessa paraikaa meneillään.

Kanerva neuvoo työntekijöitä ottamaan selvää siitä, millaiset alkoholia ja hoitoonohjausta koskevat säännöt työpaikalla on — jos niitä ylipäänsä on olemassa. Neuvo on tarkoitettu erityisesti uusille työntekijöille. Päihdeohjelmaan voisi myös liittää huumeohjelman — tietyistä eroista huolimatta yhtäläisyyksiäkin on paljon. Jo työturvallisuuslaissa on tiettyjä ehtoja, jotka työantajan ja työntekijän tulee täyttää työympäristön turvallisuuden ja terveellisyyden varmistamiseksi.

– Ongelman tunnistaminen on tärkeää, mutta kaikkein tärkeintä on ehkä kuitenkin tietää, miten ottaa asia ihmisten kanssa puheeksi. Aloitteen voi tehdä vaikkapa työkaveri sanomalla toiselle, että tämä juo hänen mielestään liikaa. Tarkoitus ei ole saada ihmisiä lopettamaan juomista kokonaan, vaan puuttua asiaan ennen kuin kulutus kasvaa ylettömäksi. Aivan tavatonta ei ole sekään, että alkoholin väärinkäyttäjä joutuu työpaikallaan kiusatuksi, Satu Kanerva varoittaa.

Ingegerd Ekstrand

Palkkatyöläinen 3.4.2001 nro 3/01

hava500.jpg (350 bytes)

Palkkatyöläisen etusivullealkuun

ne339999.gif (51 bytes)