vane.jpg (302 bytes)

Työelämäasiat EU:n asialistalla

  Lähiaikoina on tulossa Euroopan parlamentin käsittelyyn useita työelämään liittyviä direktiivejä. Työaikadirektiivi on tulossa uudelleen parlamentin käsittelyyn, ja lähetettyjä työntekijöitä koskeva direktiivi odottaa korjaamista. Lisäksi koko ajan käydään keskustelua EU 2020 -ohjelmasta. Asioiden hoitamista ei helpota sekään, että Euroopassa on korkea työttömyys, huolestuttava nuorisotyöttömyys ja talouskriisi.

Europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari on huolissaan siitä, että suomalainen palkansaajapuoli on vähentänyt läsnäoloaan Brysselissä, vaikka käsiteltävien työelämäasioiden määrä edellyttäisi hänen mukaansa pikemminkin eurooppalaisen edunvalvonnan tehostamista.

– EU-asioiden tulisi olla myös ay-liikkeen toimijoiden työlistan kärjessä. Markkinoiden vapaus edellyttää toimivia pelisääntöjä ja työntekijöiden suojelua. Vahva ay-liike on voimavara EU-asioidenkin edistämisessä.

– Lisäksi ay-liikkeen asiantuntemus on arvokasta parlamentaarikolle. Arvostankin keskusjärjestöjen ja liittojen asiantuntemusta, Jaakonsaari toteaa.

Jaakonsaari seuraa läheltä työelämäasioiden käsittelyä Euroopan parlamentissa, sillä hän on Työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnan jäsen. Lisäksi hän on väliaikaisessa ns. kriisivaliokunnassa käsittelemässä talouskriisiin liittyviä asioita. Jaakonsaari on raportöörinä eli muodostaa parlamentin kannan yrityksen sisäisiä siirtoja edistävässä direktiiviluonnoksessa. Lähiviikkoina Jaakonsaari aikookin paneutua huolellisesti tähän asiaan, jossa ay-liike näkee uhkia ja pulmia.

Ay-liikkeen käsityksen mukaan direktiiviehdotus ei paranna kolmannen maailman maiden työntekijöiden asemaa eikä sillä estetä kahdenkerroksen työväen muodostumista. Direktiiviehdotuksessa on muitakin tulkinnanvaraisia asioita.

Erityisen ongelmallisena ay-liike pitää sitä, että yrityksen sisäisin siirroin maahan tuleviin sovellettaisiin lähetettyjen työntekijöiden oikeuksia. Tämä tarkoittaisi sitä, että jäsenmaissa voitaisiin tietyillä aloilla työskennellä jopa kolme vuotta eri työehdoilla ja palkalla kuin maassa pysyvästi asuvat työntekijät. Käytännössä palkansaajajärjestöt pelkäävät, että yritykset tuovat EU-maihin esimerkiksi intialaista asiantuntijatyövoimaa intialaisilla palkoilla.

Ay-liikkeelle oma EU-asialista

Akavaa, STTK:ta ja SAK:ta Brysselissä edustavan FinUnionsin johtaja Risto Kousa kaipaa laajaa keskustelua palkansaajaliikkeen EU edunvalvonnan tavoitteista, minkä pohjalta voitaisiin tehdä oma ay-agenda.

FinUnionsin toimisto on jäävuoren huippu, perustyö EU-vaikuttamisessa tehdään Suomessa. Kousa odottelee työaikadirektiivistä toista paperia komissiolta. EU 2020 prosessi etenee ja siinä tulee koko ajan asioita, joihin pitää vaikuttaa. Joustoturva on hankala asia. Siitä on puhuttu pitkää ja edistyttykin, mutta nyt talouskriisi on Kousan mukaan vienyt pohjaa myönteisiltä asioilta.

Suomalaisen palkansaajan ääni kuuluu Kousan mukaan myös EAY:n (Euroopan Ammatillisen Yhteisjärjestön) päätöksenteossa. Sinne välitetään suomalaiskantoja ja EAY on myös vienyt niitä eteenpäin. Palkansaajapuolen pohjoismainen yhteistyö toimii, mutta kenties sitäkin voisi viedä pidemmälle. Kuitenkin Kousan mukaan kaikkein tärkein FinUnionsinkin resurssi ovat keskusjärjestöjen asiantuntijat.

– Myös yhteistyötä Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Brysselin toimiston kanssa on viritelty, on tavattu yhdessä joitakin ryhmiä ja yhdessä oltiin liikkeellä myös laivojen rikkipäästödirektiiviasiassa, jossa yhteistyö laajentui Pohjoismaiseksi Itämeriverkostoksi. Melko tiiviisti vaihdetaan myös tietoja ja näkemyksiä EK:n toimiston kanssa. Nyt siihen on taas hyvä sauma, kun molemmissa toimistoissa väki on vaihtunut tämän vuoden aikana, Kousa arvioi.

Aino Pietarinen
Bryssel

 

Palkkatyöläinen 15.12.2010 nro 10/10

hava500.jpg (350 bytes)

Palkkatyöläisen etusivullejutun alkuun

harpalk.gif (881 bytes)