vane.jpg (302 bytes)

tee.jpg (2675 bytes)

Tärkeä takarivin taavi

pi-nu.gif (132 bytes) Luottamusmiehellä velvollisuus kehittyä
pi-nu.gif (132 bytes) LUOTTAMUSMIESETIIKKA


vi-ne-pi.gif (120 bytes)  – Kyllä luottamusmiehen tärkein arvo on luotettavuus. Ellei sitä ole, et voi hoitaa asioita, pohtivat alajärveläinen Ismo Peltola, 32, ja pirkkalalainen Rauno Lehtinen, 44. Molemmat ovat pääluottamusmiehiä; Peltola 150 työntekijän Mäkelä Alu Oy:ssä ja Lehtinen reilun sadan työntekijän Calvanoimis Oy:ssä.

Murikan opettaja Jorma Lehtonen (oik.), Ismo Peltola ja Rauno Lehtinen. Foto: HILKKA JUKARAINEN– Luotettava on oltava kumpaankin suuntaan sekä työtovereihin päin että työnantajaan. On myös oltava oikeudenmukainen ja hoidettava kaikkien asioita, jatkaa Peltola.

Molemmat lisäävät, että tasa-arvo on melkein itsestään selvää, mm. palkkausjärjestelmä perustuu tasa-arvoon.

Lehtisen mielestä tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus merkitsevät sitä, että hiljaisetkin takarivin taavit otetaan huomioon. Luottamusmiehen eettisissä periaatteissakin asiaa on käsitelty, jopa aivan alussa.

– Sinun on oltava olemukseltasi sellainen, että ihmiset, jotka eivät pidä melua itsestään, voivat tulla luoksesi puhumaan, Lehtinen teroittaa myös kymmenvuotisen työsuojeluvaltuutetun kokemuksella.

– Vaikka luoton on osattava asiat ja pykälät, hän ei saa mestaroida. Luottamusmiestä on voitava lähestyä helposti, niin että hiljaisimmatkin voivat ottaa häneen yhteyttä. Työsuojeluvaltuutetun ajoiltaan Lehtinen kertoo vielä, että pahimmat jaksamis- ja esim. alkoholiongelmat voivat syntyä juuri sellaisille työtovereille, joita ei huomata.

Hitsausjälki paljastaa

Lehtinen ja Peltola kulkevat päivittäin paljon työpaikalla, sillä työtovereiden kanssa on tärkeää puhua. Puhua voi vaikka niitä näitä, jotta saadaan pää auki. Samalla tulee tietoa ongelmista, kuulumisista ja kaiken kaikkiaan asioista.

Luottamusmiehen näkyminen työpaikalla on erittäin tärkeää, molemmat painottavat.

Ongelmia tulee esille myös työnjohdon kautta. Lehtinen sanookin, että hitsausjälki voi paljastaa, että asiat eivät ole hyvin.

– On kavereita, joita ei voi lähestyä ollenkaan. Jos otat vaikkapa alkoholiongelman esille, olet kimpassa työnantajan kanssa.

Luottamusmies on Lehtisen mielestä väärä henkilö tarjoamaan neuvoja jonkun yksityiselämään, vaikkapa avioerotilanteessa. Luotto ei ole auktoriteetti, hän ei voi puuttua siviilipuolen asioihin, mutta hän voi kuunnella.

Pieniä paloja päivittäin

Myös eri tavalla ajattelevien työtovereitten kanssa on puhuttava. Lehtinen sanookin, että oppositio on aina olemassa, se on vain hyväksyttävä, sillä se on yksi tapa keskustella asioista.

Ongelmia sen sijaan syntyy, kun huhut lähtevät liikkeelle. Niinhän voi käydä usein, kun työpaikalla on paljon väkeä ja siellä ollaan monta tuntia. Viaton väärin ymmärtäminen voi paisua isoksi jutuksi, joka alkaa elää omaa elämäänsä.

Mäkelän mukaan pieniä paljoja syntyy lähes päivittäin ja mitä enemmän niitä on, sitä enemmän niitä tulee sammuttaa.

Luottamusmiehen asiaosaamisen on myös oltava kunnossa, jotta palot voi sammuttaa. Se, että luottamusmiesetiikassa on myös luoton oma huolto otettu mukaan, on molempien mielestä tärkeää.

Tärkeää on myös oma verkosto työpaikalla, osaavat ystävät. He auttavat pikkupalojen sammuttamisessa.

Luottamusmies oma rotunsa

Ismo Peltolan mielestä luottamusmieheksi ei pidä ruveta, jos työt menevät perheellisen miehen kotiin. Myös Rauno Lehtisellä on perhettä, mutta hän hoitaa luoton tehtäviä myös kotoa käsin.

– Se ei ole minulle mikään taakka.

Lehtinen heittääkin, että luottamusmies on kai joku erikoinen rotu, joka ei osaa jäädä nurkkaan pyörittämään peukaloita. Jos hommaan kerran on valittu, niin kyllä velvollisuuden tunto ajaa liikkeelle.

Myös Peltolaa "risoo, jos jollekin tehdään vääryyttä".

Tes-valtuutettuna Lehtisen ensimmäinen kausi meni siinä, että hän yritti olla kaikille mieliksi. Suhteellisuudentaju on nyt kehittynyt. Kaikkia asioita ei vain voi hoitaa eikä kaikille olla mieliksi.

Sen oivaltaminen on helpottanut luoton tehtävissä.

Hilkka Jukarainen

 

Luottamusmiehellä velvollisuus kehittyäalkuun

vi-ne-pi.gif (120 bytes)  Metalliliitto laati luottamusmiehelle eettiset periaatteet

– Globaali ja reaaliaikainen talous on pirstonut vanhan maailmankuvan, pannut tapahtumiin vauhtia ja lisännyt tuttuihinkin asioihin uusia ulottuvuuksia. Myös edunvalvonta on monesta näkökulmasta katsottuna muuttunut, pohtii Murikan rehtori Aki Ojakangas.

– Arvot tai kartta, jonka mukaan suunnistamme ja toimimme, on aika ajoin päivitettävä, hän jatkaa. Noin vuosi, puolitoista sitten aloin ajatella, että luottamushenkilötkin tarvitsisivat uuden kartan tai ainakin heidän avukseen tulisi piirtää jonkinlainen kartta, selvittää Ojakangas luottamusmiesetiikan taustoja.

Periaatteet hyväksyttiin Metalliliiton liittotoimikunnassa vuosi takaperin.

Ajasta kertoo sekin, että metalli on halunnut yhteisesti käsitellä ja myös kirjata arvonsa näkyviin. Mm. ihmisarvo, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo ovat myös luottamusmiesetiikan taustalla.

Lähes mantran lailla toistettu solidaarisuus-sana ei sisälly luetteloon. Solidaarisuus ei kuitenkaan ole mennyttä maailmaa, päinvastoin. Mutta se on aina määriteltävä.

– Oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen käyttäytyminen on juuri sitä solidaarisuutta, Ojakangas sanoo.

Luottamusmieskin on nyt ihminen. Luottamusmiesetiikan mukaan luoton oikeuksia ja velvollisuuksia on oman itsensä hoitaminen ja kehittäminen. Ojakankaan mielestä myös muun porukan tulisi paremmin huolehtia luotostaan, sillä tehtävä on vaativa ja hyvin yksinäinen.

– Suomessa on yksilöllinen luottamusmiesorganisaatio, hän muistuttaa.

Järjestelmämme on enemmän peruja englantilaisesta mallista. Esim. saksalainen kollektiivinen asioiden hoito olisi luottamusmiehen kannalta helpompi.

Luoton oikeus huolenpitoon omasta itsestään on vaatimusten lisääntymisen vuoksi välttämätöntä. Se on uutta esim. 70-lukuun verrattuna.

– Silloin luottamusmieheltä odotettiin enemmänkin uhrautumista yhteisten asioiden eteen. Nyt pidetään perusteltuna, että luotto on hyvin koulutettu ja mm. hänen ammattitaitoaan pidetään jatkuvasti yllä.

Ojakankaan mielestä kaikilla on oma henkinen perintönsä ja tarve soveltaa sitä. Arvot ja niistä johdetut eettiset periaatteet ovat yhteinen koodisto tai kartta. Uudet luottamushenkilöt voivat ainakin ensi alkuun suunnistaa sen mukaan.

Hilkka Jukarainen

 

LUOTTAMUSMIESETIIKKAalkuun

vi-ne-pi.gif (120 bytes)  Luottamusmiehen eettiset periaatteet käsittelevät luoton asennetta, vastuuta ja suhtautumista työhön ja ihmisiin. (Etiikka kreik. ethos = tapa, ethika = oppi tavoista)

Tehtävän hyvä hoitaminen perustuu sekä taitotietoon että arvo- ja normipohjaan. Toimintaympäristö on vaativa: luottamushenkilön tehtävä kattaa sekä normien valvonnan että yhteistyön ja eettisen toiminnan kentät. Hyvä toimintaetiikka onkin luottamusmiehen tärkeimpiä resursseja.

Metalliliiton luottamusmiehen eettisissä periaatteissa on neljä näkökulmaa:

  • Luotto hyväksyy ja ottaa huomioon työtoverinsa ainutkertaisena ihmisenä ja kunnioittaa tämän oikeuksia ja suhtautuu kaikkiin oikeudenmukaisesti.
  • Keskeistä on luoton oma persoona, jonka kehittäminen ja hoitaminen on hänen oikeutensa ja velvollisuutensa.
  • Luotto arvostaa tehtäväänsä ja kunnioittaa muita työpaikan edunvalvojia.
  • Työssään luotto sitoutuu sitä määrittelevään normistoon ja työn ammattimaiseen suorittamiseen.

Eettiset periaatteet perustuvat yhteisiin arvoihin, ihmisarvoon, luotettavuuteen, oikeudenmukaisuuteen, vapauteen, tasa-arvoon ja velvollisuuteen.

Palkkatyöläinen 3.3.2004 nro 2/04

hava500.jpg (350 bytes)

Palkkatyöläisen etusivullealkuun

ne339999.gif (51 bytes)