vane.jpg (302 bytes)

 Ajankohtaista                 

SAK:sta vihreää ydinvoimalle

Järjestö kannattaa monipuolista lisäenergiaa

mine1.jpg (716 bytes)  Viidennen ydinvoimalan rakentaminen Suomeen on SAK:n hallituksen mielestä hyväksyttävissä osana laajempaa energiaratkaisua. Myönteistä kantaansa hallitus perustelee mm. ilmasto- ja työllisyyssyillä sekä sähkön kasvavalla tarpeella ja omavaraisuudella.

Kauppa- ja teollisuusministeriölle Teollisuuden Voiman ydinvoimalahakemuksen johdosta antamassaan lausunnossa SAK kannattaa monipuolista energiaratkaisua. Ydinvoiman ohella tulee rakentaa lisää biopolttoaineita ja maakaasua käyttäviä, sähköä ja lämpöä tuottavia yhdistelmävoimaloita, kehittää uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvaa tuotantoa ja jatkaa energian säästöä.

Uuden ydinvoiman ehdoksi SAK asettaa tiukimmat mahdolliset turvallisuusehdot, jotka kattavat paitsi itse voimalat myös ydinjätteiden käsittelyn ja loppusijoituksen.

Järjestö pitää tähdellisenä, että ydinvoimaa kritisoivien mielipiteitä kuunnellaan ja heidän näkökohtiaan otetaan huomioon varsinkin turvallisuuskysymyksissä.

Evan äskeisessä asennetutkimuksessa kriittisesti uuteen ydinvoimaan suhtautui joka toinen suomalainen. Viimeksi kuluneen vuoden aikana vastustus on lievästi lisääntynyt.

Sähkön kulutus kasvaa

SAK:n hallituksen mukaan perussähkön tuotannossa on valittava kivihiilen, maakaasun, sähkön lisätuonnin ja uuden ydinvoiman välillä.

Kivihiilen valintaa vastaan sotivat runsaat kasvihuonekaasut ja niiden rajoittamiseen tähtäävä Kioton ilmastosopimus, joka vaatii Suomea supistamaan hiilidioksidipäästönsä vuoden 1990 tasolle seuraavan kymmenen vuoden kuluessa.

Myöskään maakaasu ei ole päästöjen puolesta ongelmaton ja mikäli siihen päädyttäisiin, Suomen sähköntuotanto riippuisi 40-prosenttisesti eli liikaa Venäjän kaasusta.

Tällä haavaa Suomi tuo sähköstään 15 prosenttia, eikä tuontiriippuvuutta pitäisi SAK:n mielestä enää kasvattaa.

Ydinvoiman puolesta puhuvat hallituksen mukaan mm. sen vähäiset ilmastopäästöt ja halvempi hinta varsinkin maakaasulla tuotettuun energiaan verrattuna.

Hintakysymys on taas merkittävä, koska lisäsähkön tarpeen lasketaan vuoteen 2015 mennessä kasvavan 4 000 megawattiin. Suomen nykyisellä ydinvoimalla jauhetaan sähköstä vajaat 30 pros. TVO:n hakeman uuden voimalan noin 1 500 megawatin teho nostaisi ydinsähkön osuuden kolmannekseen, mikä sekin jäisi vielä alle EU:n keskiarvon.

Uuden ydinvoimalan rakentamisen vaikutus työllisyyteen olisi noin 20 000 henkilötyövuotta. Runsaasti energiaa tarvitseva teollisuus työllistää Suomessa suoraan noin 100 000 henkeä ja välillisesti 400 000, korostetaan SAK:n lausunnossa.

SAK:n kanta ydinvoimaan syntyi hallituksessa selvällä enemmistöllä. Paikalla olleista liittojohtajista 18 äänesti sen puolesta ja viiden, KTV:n Jouni Riskilän ja Tuire Santamäen, SEL:n Ritva Savtschenkon, Viestinnän Pekka Lahtisen ja Tevan Auli Korhosen mielestä kantaa uuteen voimalaan ei olisi pitänyt niitata kiinni ollenkaan.

Eero Kosonen

Palkkatyöläinen 3.4.2001 nro 3/01

hava500.jpg (350 bytes)

Palkkatyöläisen etusivullealkuun

ne339999.gif (51 bytes)